Systemy polityczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3024
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy polityczne - strona 1 Systemy polityczne - strona 2 Systemy polityczne - strona 3

Fragment notatki:


  KONSPEKT     Temat referatu: SYSTEMY POLITYCZNE   1.     Wyjaśnienie pojęcia „system polityczny” 2.     Trzy koncepcje systemów politycznych: o        Koncepcja systemowo- funkcjonalna o        Koncepcja strukturalno- instytucjonalna o        Koncepcja instytucjonalno-normatywna 3.     Klasyfikacja systemów politycznych wg M. Webera. 4.     Typologia współczesnych systemów politycznych                                 Bibliografia: o        E. Zieliński „ Nauki o państwie i polityce” , Warszawa 2006 o        A. Korytko, P. Letko, E.A. Mierzwa „ Słownik szkolny. Terminy z wiedzy o społeczeństwie”, Warszawa 2000   REFERAT                 System polityczny wg „Słownik szkolny. Terminy z wiedzy o społeczeństwie” to ogół działających podmiotów politycznych (organizacji i partii politycznych, instytucji władzy państwowej i grup społecznych), które biorą udział w rządach lub mają na nie wpływ oraz całokształt zasad politycznych i norm prawnych regulujących ich aktywności i wzajemne stosunki. W książce Eugeniusza Zielińskiego pt. „Nauka o państwie i polityce” jest mowa o systemie politycznym. Wg autora jest koncepcją teoretyczną wyprowadzoną z analizy życia politycznego społeczeństwa. W założeniu ma oddawać zjawiska polityczne występujące w życiu społecznym. Specyfika tych zjawisk sprawia, że przyjęło się je sprowadzać do wspólnej kategorii klasyfikacji. Podstawowym nośnikiem systemu politycznego jest władza polityczna. Systemy polityczne występują w społeczeństwie i przyjmują określony kształt instytucjonalny i organizacyjny. Obraz systemu politycznego określają idee i wartości polityczne oraz czynniki społeczno-ekonomiczne i kulturowe społeczeństwa. Istnieją trzy koncepcje systemów politycznych: a)     Koncepcja systemowo- funkcjonalna- autorstwa Davida Eastona b)     Koncepcja strukturalno-instytucjonalna - autorstwa Fiodora Burłackiego c)      Koncepcja instytucjonalno-normatywna- autorstwa Adama Łopatki Więc w koncepcji systemowo-funkcjonalnej przeważają walory badawczo-poznawcze i zrodziła się w USA w latach 50 XX wieku. W tym ujęciu żadna część układu politycznego nie może istnieć bez innej, łączą je funkcjonalne zależności. Życie polityczne to system powiązanych czynności.

(…)

… politycznego 3)    strukturę terytorialno-administracyjną państwa i posługując się tymi kryteriami wyróżniamy systemy ze względu na: 1)    charakter systemu ü       demokratyczne ü       autorytarne 2)    struktura i organizacja instytucja systemu politycznego: ü       system prezydencki ü       system półprezydencki ü       system parlamentarny ü       system zgromadzenia - komitetowy 3)    strukturę terytorialno-administracyjną : ü       państwa unitarne ü       państwa złożone (federacje) …
…. W tym ujęciu żadna część układu politycznego nie może istnieć bez innej, łączą je funkcjonalne zależności. Życie polityczne to system powiązanych czynności. System polityczny jest częścią systemu społecznego obejmującego całe społeczeństwo czyli trzy elementy: a)    wspólnotę polityczną b)    reżim polityczny c)     instytucje polityczne Najważniejsze składniki działania politycznego to: a)    wejście (input…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz