PAŃSTWO W SYSTEMIE POLITYCZNYM

Nasza ocena:

5
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1491
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PAŃSTWO W SYSTEMIE POLITYCZNYM - strona 1 PAŃSTWO W SYSTEMIE POLITYCZNYM - strona 2 PAŃSTWO W SYSTEMIE POLITYCZNYM - strona 3

Fragment notatki:


PAŃSTWO W SYSTEMIE POLITYCZNYM  PAŃSTWO:  1.znaczenie logiczno normatywne:  z  jedenj strony kategoria języka, z drugiej wyobrażenie spójnego systemy norm regulujących  zachowania ludzkie  państwoszczególny  przejaw zjawiska (jest wybitnym blaskiem samego prawa)  2. znaczenie psychologiczne:  psychiczne  przeżycia ludzi zw. z instytucjami i ludźmi władzy oraz ze stylami rządzenia  wszystko  co ludzie myślą, czują, uważa sie za naturę państwa  indywidualne  i zbiorowe wyobrażenia o naturze władzy państwowej o jej celach i sposobach działania,  są psychicznym wymiarem państwa  opinia  publiczna jest psychicznym wyrazem stosunku do państwa  3. znaczenie aksjologinczne:  państwo  pojmowane jako rodzaj wspólnoty wartości, zbiór wyższych celów godnych współdziałania,  niezależnie od rozbieżności celów, do których dążą poszczególne jednostki i grupy społeczne  pastwo jest wartością scalającą różne grupy i tworzącą wspólnotę polityczną  państwo  jako wartość wyższego rzędu  4. znaczenie socjologicznohistoryczne  (społecznohist.):  państwo  to wielka grupa społeczna o szczególnym sposobie organizacji, która ma wspólne  doświadczenia  spośród  innych zorganizowanych grup spol. państwo wyróżnia się trwałym splotem kilku cech  występujących łącznie i tylko łącznie te cechy opisują państwo jako zjawisko  społecznohist.    państwo to taka zorganizowana grupa ludzi, która jest produktem ich rozwoju  historycznego i wyróżnia się kilkom cechami:  ● 1.państwo jako organizacja polityczna  ● 2. państwo jako organizacja suwerenna  ● 3. panstwo jako organizacja przymusowa  ● 4. państwo jako organizacja terytorialna  1.Państwo jako organizacja polityczna taka  w której władza publiczna jest czynnikiem  organizującym współpracę wielkich grup społ. (np. klasy, warstwy) i wybierającym sposoby  rozwiązywania konfliktów między grupą i jednostkami .    Beorg Jeling twórca  trójstopniowego ujęcia państwa:  ● wolność  ● terytorium  ● władza najwyższa  Kiedy i dlaczego powstało państwo?  Istnieją rozbieżne koncepcje, ale najbardziej znane są te 4:  ●  Teistycznasw.  Tomasz z Akwinu 12251274  (wcześniej Paweł z Tarsu I w n.e., św.  Augustyn IV/V w n.e., twierdził, że nie ma władzy która nie pochodziłaby od Boga, Aureliusz)  ● Powstanie państwa wiąże się z działaniem istoty nadprzyrodzonej  ● W starożytności głoszono, iż państwo zorganizował ten lub inny bóg  ● W późniejszej wersji tej koncepcji od Boga wywodzi się sama zasada władzy, natomiast  istniejące konkretnie państwa są dziełem ludzi  ●  Umowy społecznejJ.  J. R ousseau 17121788,  T. Hobbes 15381619,  J. Lock 16321704  ● Państwo to następstwo szczególnego rodzaju mowy, zawartej miedzy członkami społeczności 

(…)

…, które
podlegałyby władzy państwowej.
Średniowiecze:
● idea uniwersalizmu cesarskiego >
na ich podstawie powstawały inne idee
● idea uniwersalizmu papieskiego>
państwowości
1534rHenryk
VIIIsupremacja
Anglii (chęć uniezależnienia się), "zapis religijny" zarówno
kościół
jak i państwo są wobec siebie autonomiczne>
samoograniczenie suwerenności państwa
>
suwerenność zewnętrzna
● suwerenność zewn. przejawia siepaństwo…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz