Państwo - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Państwo - omówienie - strona 1 Państwo - omówienie - strona 2 Państwo - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Państwo → suwerenne organizacja terytorialna polityczna, składająca się z 3 elementów: ludności, terytorium, władzy suwerennej. Państwo powstaje wówczas, gdy nad określonym terytorium zamieszkującą je ludnością tworzy się władza suwerenna, sprawowana w granicach tego terytorium.
Suwerenność - atrybut państwa
Dzięki suwerenności państwo wyróżnia się wśród innych jednostek politycznych i terytorialnych
Suwerenność państwa oznacza formalny status państwa w społeczności międzynarodowej i wskazuje, że państwo stanowi odrębną i niezależną jednostkę geopolityczną, która sama sobą włada i sama za siebie odpowiada Państwo ponosi wyłączną odpowiedzialność za to, co dzieje się na jego terytorium oraz samodzielnie i niezależnie definiuje, reprezentuje i realizuje swoje interesy na arenie międzynarodowej
Cechy państwa
Organizacja terytorialna
Organizacja przymusowa
Organizacja suwerenna
Sposoby rozumienia
Państwo w ujęciu socjologicznym
Państwo jako grupa lub społeczność naturalna (ludzie mają tendencje do grupowania się, to daje im poczucie bezpieczeństwa)
Państwo jako grupa lub społeczność celowa; funkcjonalność państwa, państwo istnieje w jakimś konkretnym celu)
Geneza państwa
Teoria teistyczna → władza ma boskie pochodzenie
Teoria patriarchalna → naród postrzegany w kategoriach rodziny, władza publiczna jest domeną mężczyzn
Teoria umowy społecznej → porozumienie
Teoria przemocy i podboju → na drodze podboju plemion mniej zaawansowanych przez te bardziej rozwinięte
Teoria funkcjonalna → państwo powstało w wyniku powstania potrzeb
Formy aktywności państwa
Utrzymywanie stosunków z innymi uczestnikami
Zawieranie umów międzynarodowych
Współtworzenie organizacji międzynarodowych i współuczestniczenie w nich oraz udział w konferencjach międzynarodowych
Korzystanie ze środków pokojowego rozwiązywania sporów
*Organizacje międzynarodowe → co najmniej 3 państwa, minimum 2 organy, bardziej formalny charakter niż ruchu międzynarodowego.
Wymiary rozumienia państwa
wewnętrzna władza posiadająca wewnętrzną suwerenność
RZĄD I KRAJ zewnętrznie zaludniony obszar z rządem narodowym i społeczeństwem
PAŃSTWO państwowość formalno-prawna, państwo uznana za
byt suwerenny


(…)

… międzynarodowe
Organizacje powszechne i wszechstronne (ONZ), powszechne o kompetencjach ograniczonych (organizacje wyspecjalizowane ONZ)
Organizacje o ograniczonym członkostwie i ogólnych kompetencjach (OJA, LPA), organizacje o ograniczonym członkostwie i ograniczonych celach (EFTA, NATO)
Organizacje ideologiczno-polityczne (Międzynarodówka, Socjaldemokracja)
Organizacje związków zawodowych (ŚFZZ)
Organizacje…
… wewnętrzną suwerenność
RZĄD I KRAJ zewnętrznie zaludniony obszar z rządem narodowym i społeczeństwem
PAŃSTWO państwowość formalno-prawna, państwo uznana za
byt suwerenny
TWÓR SUWERENNY
państwowość empiryczna - państwo jako
rzeczywista organizacja polityczno-społeczna
(praktyczne funkcjonowanie
i efektywność instytucji)
Przyszłość państwa
Nowe środowisko geopolityczne
Postępująca globalizacja gospodarki
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz