Suwerenność- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Suwerenność- opracowanie - strona 1 Suwerenność- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

10. Suwerenny charakter ogr. państwowej
suwerenność- jedna z cech przymiotnych państwa
- nieodłączna cecha organizacji państwowej
Suwerenność:
- Zieliński - niezależność władzy państwowej od wszelkiej władzy w stosunkach z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi oraz od wszelkiej władzy wewnątrz państwa.
- PWN - niezależność państwa (od momentu jego powstania) od wszelkiej władzy w stosunkach z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi (suwerenność zewnętrzna) oraz samodzielność w regulowaniu spraw wewnętrznych (suwerenność wewnętrzna). W stosunkach międzynarodowych suwerenność państwa pokrywa się z podmiotowością prawa międzynarodowego Cechy: - historycznie wytworzona na pewnym szczeblu rozwoju cecha władzy państwowej - główny przejaw suwerenności- wyłączność prawodawcza władza suwerenna obejmuje - wszystkich członków społeczeństwa (zwierzchność nad ludnością) - zwierzchność terytorialną - zdolność regulowania wszelkich spraw
tylko państwo dysponuje władza nadrzędną, nieograniczoną przedmiotowo i podmiotowo
trudno jest wydostać się spod władzy suwerennej państwa
wyłączny atrybut państwa zapewnia absolutną niezależność od kogokolwiek z zewnątrz i niezawisłość od poddanych
jest niepodzielna
państwo suwerenne może swobodnie nawiązywać stosunki równorzędne z rządami innych państw i wstępować/występować z org. międzynarodowych Suwerenność zewnętrzna - wyłączność kompetencji do rozstrzygania o swoich sprawach, na drodze umowy międzynarodowej może zobowiązać się do przestrzegania albo przyznać określone prawa innemu państwu - jest to jego dobrowolna decyzja
Suwerenność wewnętrzna - oznacza zwierzchnictwo władzy państwowej nad innymi ośrodkami władzy społecznej. Tylko akty państwowe nakładają na obywateli obowiązki egzekwowane z użyciem przymusu; ustalają lub sankcjonują przedmiot, formę i metody działania organizacji. Kształtowanie się:
w średniowieczu w walce o niezależność władzy państwowej od zewnętrznych (kościół, cesarstwo) i wewnętrznych (feudałowie) sił politycznych. Jean Bodin - pierwsza teoria suwerenności władzy państwowej w „Sześć Ksiąg o Rzeczypospolitej” - państwo to „sprawiedliwy rząd nad wieloma rodzinami i nad tym, co jest dla nich wspólne z władzą suwerenna na czele” - rząd musi być sprawiedliwy, respektować prawo Boże i naturalne. Państwo - organizacja publiczna, wznosząca się nad rodzinami, stanowiącymi podstawowe i naturalne komórki życia w państwie. Najważniejsza cecha państwa- na jego czele stoi suwerenna władza.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz