Prawo jako zjawisko polityczne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1372
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo jako zjawisko polityczne - omówienie  - strona 1 Prawo jako zjawisko polityczne - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Prawo jako zjawisko polityczne
WSZELAKIE DEFINICJE
Państwo jest polityczną, hierarchiczną, przymusową, terytorialną, sformalizowaną, suwerenną, wyposażoną we władzę, opartą na sformalizowanym członkostwie, obejmującą całe społeczeństwo organizacją.
Naród (w znaczeniu politycznym) jest to wspólnota wszystkich obywateli państwa.
Naród (w znaczeniu kulturowym) jest to wielka grupa społeczna, zjednoczona przez wspólną kulturę. Naród tworzą współczesne, przeszłe i przyszłe pokolenia. Na kulturę narodu składają się: wspólny język, wielopokoleniowa tradycja, wspólne symbole, bohaterowie, nierzadko wspólna religia. Zbiorowość narodowa często związana jest z danym terytorium. Naród dąży do posiadania własnego państwa.
Cechy państwa:
Organizacja polityczna - zapewnia władze jednym, pozbawia jej drugich, decyduje o sposobie zaspokojenia potrzeb i interesów grup i jednostek. Skupia się wokół ośrodka władzy. (Uwaga: polityczny  „sposób”)
Organizacja hierarchiczna (szczeble podziału terytorialnego, samorządy, federacje, autonomie etc.)
Organizacja przymusowa - tworzy się prawo, normuje się zachowania jednostek, przymus mogą stosować tylko organy państwa. Przynależność do państwa ma charakter niedobrowolny. Istnienie legitymizowanej władzy państwowej.
Terytorialny charakter
Organizacja suwerenna (suwerenność wewnętrzna i zewnętrzna, niezalezność ograniczana przez umowy i instytucje międzynarodowe)
PRAWO W PROCESIE SPRAWOWANIA WŁADZY
Prawo jest instrumentem sprawowania władzy publicznej - dzięki prawu rządzący osiągają zakładane przez siebie cele.
Prawo jest ramą w jakiej poruszają się rządzący.
Prawo określa obowiązki i uprawnienia jednostek.
Prawo wyraża określone wartości (treści aksjologiczne). WSPÓŁCZESNA KRYTYKA PAŃSTWA
Teoria suwerenności jest nieaktualna (patrz: UE)
Symbole tożsamości narodowej są wypierane (patrz: waluty)
Znaczenie globalizacji
UNIA EUROPEJSKA W PROCESIE SPRAWOWANIA WŁADZY
UE zrzesza państwa członkowskie, ale jej prawo ma zastosowanie bezpośrednio do obywateli państw członkowskich.
Unia Europejska to żadna federacja czy konfederacja, to po prostu Unia Europejska
Podstawą działania Unii są traktaty unijne, ale Unia tworzy też własne prawo (wtórne)
Prawo UE ma charakter terytorialny
Prawo Europejskie ma pierwszeństwo stosowania przed prawem państwowym. Zostało to uregulowane w traktatach i w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz