Suwerenność państw i rodzaje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1701
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Suwerenność państw i rodzaje - strona 1 Suwerenność państw i rodzaje - strona 2 Suwerenność państw i rodzaje - strona 3

Fragment notatki:


Za suwerenne państwo można uznać takie państwo, które w odpowiednio wysokim stopniu spełnia  nastepujące kryteria:  1. Posiada zwierzchnia władzę nad terytorium i ludnością  2. Może dobrowolnie nawiązywać równorzędne stosunki z innymi państwami i być członkiem swobodnie  wybranych organizacji miedz.  3. Może swobodnie kształtować ustrój społecznogospodarczy  i formę państwa  3. Panstwo jako organizacja przymusowa  państwo  jest ogranizacją przymusową    Dobrowolne czy niedobrowolne przystąpienie do państwa , członkowstwo państwa lub jego  utrata opiera sie na sile , autorytecie władzy publicznej,  Formy nabycia:  ● prawo ziemiobywatelstwo  nabywa sie poprzez urodzenie (niezaleznie jakie obywatelstwo mają  rodzice)  ● prawo krwiniezależnie  na terytorium jakiego kraju sie urodzę nabywam obyweatelstwo  rodziców. Nie możemy sami zadecydować o wyborze obywatelstwa  ● obywatelem państwa zostaje się bardziej z przymusu niż wyboru  ● w Polsce obywatelstwo przyznawane jest w sposob niezbywalny jednak mozna je ograniczyć  ● Istneiją także bezpaństwowcy, gdy ktos utracił obywatelstwo a nie nabył jescze nowego    Czy państwo jest jedyną organizacją mogącą stosować przymus legalny?    Aspekt przymusu:  ● panstwo posiada dobrze rozbudowany aparat przymusu, zarowno w stosunkach wewnetrznych  jak i zewnetrznych, panstwo moze stosować ten przymus łącznie z pozbawieniem życia  ● władza panstwowa zabiega o posiadanie monopolu na stosowanie przymusu, dązy do  zapewnienia sobie tego monopolu  ● panstwo jest JEDYNĄ legalna instytujcją stosującą przymus , co jest uwarunkowane prawnie,  problem czy panstwo moze pozbawiać zycia ( kwestia kary śmierci)  ● JEDYNĄ zaś grupą społczeną stosującą przymus jest  RODZINA  4. Panstwo jako organizacja terytorialna, dwa aspekty:    posiada zwierzchnią władzę nad terytorium i ludnością na nim osiadłą. Nie istnieje  państwo bez  stałego terytorium    Jedna z najważniejszych zasad państwa jest  obrona integralności terytorialnej  państwa suwerenność  Wykład 5 26.03.08  5.Funkcja państwa  ● To te zadania które państwo realizuje i których nikt poza nim nie może realizować, gdyż nie  posiada odpowiednich uprawnień .  Typologia funkcji państwa  kryterium Rodzaje funkcji państwa Treść funkcji państwa  Zasięg przestrzenny  (terytorialny) działania  państwa  Funkcje zewnętrzna  różne  działania państwa w stosunkach  międzynarodowych  Funkcje wewnętrzna  ( uzupełniona przez  kryterium dziedzin  działania państwa)  regulowania  stosunków wewnątrz państwa  organizowanie  niektórych dziedzin życia  społecznego  Dziedziny działania  państwa  Funkcja wewnętrzna  zapewnienie  porządku i bezpieczeństwa wewnątrz 

(…)

… oraz wzajemnie stosunki prawne i faktyczne
miedzy naczelnymi organami państwowymi a przede wszystkim miedzy głową państwa
parlamentami i rządem
● Ustrój terytorialnoprawny
● Dotyczy terytorialnego podziału państwa stosunków miedzy organami centralnymi a
terytorialnymi , stopnia centralizacji, decentralizacja władzy oraz zakresu
samorządności
Reżim polityczny (styl rządzenia)
● Całokształt zasad, metod…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz