Legitymizacja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2527
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Legitymizacja - strona 1 Legitymizacja - strona 2

Fragment notatki:


LEGITYMIZACJA - prawomocnictwo władzy, proces lub cecha
- proces uzyskiwania aprobaty ze strony rządzących
- źródłem legitymizacji władzy są wybory większościowe
- realizuje założenia ideologii
- cecha s. polit. - władza legitymizowana to taka która opiera się na czynnym i dobrowolnym przyzwoleniu rządzących, a więc wyklucza przemoc i strach jako dominujące źródło podporządkowania
Max Weber - wprowadził termin l., podział - legitymizacja tradycyjna - wynika z mocy zwyczaju, przekonuje o świętości władzy
- legitymizacja legalna - oparta na przeświadczeniu rządzących że posłuszeństwo wobec władzy wynika z faktu istnienia prawa stanowionego i przestrzegania go przez sprawujących władzę (demokracja), ale i ograniczona przepisami
- charyzmatyczna - wynikająca z oddania rządzących przywódcy, opiera się na pewnych nadzwyczajnych cechach, które posiada przywódca
Do koncepcji Webera nawiązał David Easton, który w odniesieniu do współczesności wyróżnił trzy wymiary legitymizacji
- w. ideologiczny - polega na uznaniu i poszanowaniu wartości, zasad i idei związanych z podstawami systemu politycznego
- w. strukturalny - w którym chodzi o akceptacje norm ustrojowych (konstytucja)
- w. personalny - poszanowanie dla poszczególnych osób sprawujących funkcje publiczne
Daniel Beetham - 3 wymiary:
reguły nabywania i sprawowania władzy (przepisy)
przekonania rządzących i rządzonych o słuszności zasad funkcjonowania systemu politycznego
zachowania polityczne - manifestacje aprobaty dla władzy
Pełna legitymizacja = występowanie trzech wymiarów Delegitymizacja - odwrotna do legitymizacji; utrata legitymizacji, utrata aprobaty społecznej, polega na różnie motywowanym, fragmentarycznym lub całkowitym, krótkookresowym lub trwałym wycofaniu akceptacji różnych kręgów społeczeństwa dla systemu politycznego i podmiotów władzy (np. partie); spadek zdolności systemu do zaspokajania potrzeb społecznych
Może dotyczyć:
ustroju
podmiotów
decyzji
Źródłem jest niezadowolenie wynikające z tego, że system polityczny traci swoją sprawność zaspokajania żądań kierowanych pod jego adresem.
Przyczyny delegitymizacji wewnętrzne - utrata zdolności zaspokajania potrzeb
zewnętrzne - wpływ otoczenia międzynarodowego; wzmacniane poprzez przyczyny wewnętrzne (sankcje nałożone przez międzynarodowe otoczenie, naciski, ukryte oddziaływanie na społeczeństwo - propaganda)
Rodzaje delegitymizacji d. fragmentaryczna - odmiany:
- nie zagraża trwałości systemu politycznego i całego ustroju, dotyczy poszczególnych elementów systemu politycznego (np. decyzji); brak wyzwania obalenia systemu politycznego; nie postuluje zmian ustrojowych
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz