Unia Lubelska, Związek Polski z Litwa - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Unia Lubelska, Związek Polski z Litwa - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Związek ustrojowy polski z Litwą do końca XV w. Akt w Krewie 1385
-Jagiełło zobowiązywał się w zamian za rękę Jadwigi przyjąć z nieochrzczonymi poddanymi chrzest w obrządku łacińskim, ziemie Litw i Rusi przyłączyć do Korony
Unia wileńsko - radomska
-Witold miał rządzić na Litwie jako samodzielny władca pozostający w stosunku lennym do Jagiełły, stan ten miał trwać do śmierci Witolda
- Witold otrzymał tytuł wielkiego księcia a Jagiełło najwyższego księcia
Akt unii w Horodle
- wprowadzenie odrębnego wielkiego księstwa na Litwie
- wspólne zjazdy polsko-litewskie dla rozstrzygania wspólnych spraw
- 47 rodzin szlachty polskiej przyjęło od swoich herbów, co najmniej 48 rodzin panów i bojarów litewskich
-przywilej ziemski dla panów i bojarów litewskich
- wprowadzono na Litwie urzędy polskiego wzoru: wojewodów i kasztelanów
Akty z lat 1432-1434
-po śmierci Zygmunta Kiejstutowicza Litwa wróci pod zwierzchnictwo Jagiełły lub jego synów
- nowy wielki Książę będzie obrany wspólnie przez panów litewskich i polskich
Przywilej z 1447-potwierdzenie niezależności i integralności terytorialnej Litwy
Unia lubelska. - unia została zawarta pod naciskiem polskiej szlachty, mimo opuszczenia sejmu lubelskiego prze posłów litewskich
- założenia unii oparte były na zasadach równości, Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie miała łączyć unia realna, przewidująca istnienie dwóch odrębnych państw połączonych:
osobą wspólnego władcy, wybieranego na wspólnej elekcji, będącego jednocześnie głową każdego z państw, wspólnym sejmem oraz prowadzeniem wspólnych wojen i polityki zagranicznej
- odrębne miały pozostać administracja, urzędy, sądownictwo, wojsko, skarb i prawo
- możliwość swobodnego nabywania dóbr przez szlachtę polską i litewską na obszarze całego państwa
- powstały twór ustrojowy nazwano Rzeczpospolita Obojga Narodów
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz