Unia Polski z Litwą - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Unia Polski z Litwą - omówienie - strona 1 Unia Polski z Litwą - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

UNIA POLSKI Z LITWĄ
szereg aktów prawno-państwowych i stanów faktycznych: od prób inkorporacji do sojuszu
Unia w Krewie
tron polski, ręka Jadwigi, chrzest w obrządku łacińskim, przyłączenie Litwy i Rusi do Korony - dla Jagiełły
unia personalna
polscy możni - potraktowali jako akt inkorporacyjny, litewscy - dążyli do utrzymania odrębności
1398 - bojarzy obwołali ks. Witolda samodzielnym księciem Litwy
Unia wileńsko - radomska
po klęsce w bitwie z Tatarami
Witold sprawuje rządy na Litwie jako samodzielny władca, stosunki zbliżone do lenna względem Jagiełły, po śmierci Witolda miało powrócić status quo
Unia w Horodle dalsze zacieśnienie związków - po bitwie pod Grunwaldem
odrębny WX na Litwie, ustanawiany przez króla za zgodą panów litewskich i rady koronnej; wspólne zjazdy polsko - litewskie; przyjęto ok. 50 rodzin panów bojarskich do grona szlachty; bojarzy uzyskali potwierdzenie przywilejów ziemskich (wyłącznie katolicy); wprowadzono na Litwie urzędy wojewodów i kasztelanów
zachwiana po odzyskaniu Żmudzi przez Litwę
po śmierci Witolda - bojarzy obwołali Świdrygiełłę panem litewskim - dążył do zerwania związku z Koroną
Zygmunt Kiejstutowicz został obrany przez katolików na pana litewskiego - podział na dwie Litwy
1440 - Kazimierz Jagiellończyk panem Litwy - do 1447 przejściowy rozpad unii. Po koronacji Kazimierza J. - ponowna unia personalna
Korzyści dla Polski i Litwy wynikające z unii
Oba kraje miały wspólnego wroga - Zakon Krzyżacki. Polska chciała odzyskać Pomorze Gdańskie, a Litwa Żmudź (była to kraina szczególnie atrakcyjna dla Zakonu, gdyż oddzielała Prusy od Inflant, gdzie miał siedzibę Zakon Kawalerów Mieczowych zależny od Krzyżaków).
Podział wpływów na obszarach Rusi, co wcześniej było przyczyną sporów miedzy obu krajami.
Polska reprezentowała ugruntowaną kulturę chrześcijańskiego Zachodu i dlatego mogła nią promieniować na Litwę i ziemie ruskie. Jednocześnie kultura polska wzbogacała się, będąc na styku wielkich kultur Wschodu i Zachodu.
Ważne były także korzyści gospodarcze dla obu państw, np. wymiana handlowa.
Litwa była krajem pogańskim, a unia z Polską dawała jej możliwość przyjęcia chrześcijaństwa.
Państwo polsko-litewskie stało się potęgą mogącą prowadzić samodzielną politykę wobec innych państw, np. Jagiełło przekształcił Mołdawię, będącą w strefie wpływów Węgier, w lenno Polski.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz