Wykład - powiat i samorząd terytorialny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - powiat i samorząd terytorialny - strona 1 Wykład - powiat i samorząd terytorialny - strona 2

Fragment notatki:

Podtemat: powiat:
Podany wyżej podział administracyjny kształtował się przez umacnianie się powiatów, które od XVI wieku były jednostką sądownictwa szlacheckiego. Z czasem do tej funkcji doszły funkcje administracyjne.
Po Unii Lubelskiej powstające na Litwie powiaty miały od początku charakter jednostki administracyjnej.
Podtemat: samorząd terytorialny:
1. Sejmiki - można mówić wręcz o urzędach sejmikowych jako formie samorządu szlacheckiego.
2. Samorząd miast i wsi - jedne i drugie dzieliły się na prywatne lub należące do króla.
Każde miasto lub wieś, w zależności od właściciela, mogło się różnić od obowiązującymi zasadami i obowiązującym prawem.
Miasta i wsie miały na ogół ograniczone uprawnienia samorządowe, których formą w mieście były rady miejskie zwane inaczej magistratami, na czele z burmistrzem.
We wsiach organami samorządu były gromady, wójt i przysiężni, ale podporządkowani właścicielowi wsi.
Podtemat: reformy w Rzeczpospolitej w II połowie XVIII wieku.
Powstał krąg reformatorski wokół rodu Czartoryskich, który nosił przydomek familii, która po śmierci Augusta II Sasa, za zgodą Rosji, podjęła próby przeprowadzenia reform w Polsce. Zostały one uchwalone na sejmie konwokacyjnym w 1764 roku.
Sejm taki, z racji przysięgi szlachty, nie mógł być zerwany przez liberum veto.
Reformy te obejmowały - zniesienie liberum veto i wprowadzenie nowoczesnych ministerstw w postaci komisji wielkich.
Początkowo powołano następujące komisje wielkie dwie komisje skarbowe (w Koronie i na Litwie) i dwie komisje wojskowe (tak samo).
Na czele pierwszych stali podskarbiowie, a na czele drugiej - hetmani wielcy - koronny i litewski.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz