Wykład - Administracja w Polsce po II wojnie światowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 623
Wyświetleń: 1596
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Administracja w Polsce po II wojnie światowej - strona 1 Wykład - Administracja w Polsce po II wojnie światowej - strona 2 Wykład - Administracja w Polsce po II wojnie światowej - strona 3

Fragment notatki:

Administracja w Polsce po II wojnie światowej
Tak jak po I wojnie światowej, tak samo po II wojnie światowej stanął problem określenia struktur administracyjnych Polski Ludowej.
Polska Ludowa (1945 do 22 lipca 1952 roku)
PRL (22 lipca 1952 roku do 1989 roku)
W zaistniałej sytuacji po 1945 roku w Polsce funkcjonowały przedwojenne struktury administracyjne. Przyjęto, że do czasu uchwalenia nowej konstytucji obowiązywać będą zasady konstytucji marcowej z 1921 roku, którą uznano za bardziej demokratyczną, jednocześnie odrzucając konstytucję kwietniową z 1935 roku.
Przyjmuje się, że ważnym dokumentem w powojennej historii Polski był manifest PKWN z 22 lipca 1944 roku. manifest stwierdzał, że w kraju władzę sprawuje KRN poprzez wojewódzkie, powiatowe, miejskie i gminne Rady Narodowe.
Manifest zapowiadał również odbudowę administracji rządowej. Z przedwojennych struktur administracji rządowej zachowano urzędy wojewody i starosty. Urzędy te miały bardziej charakter polityczny, niż administracyjny.
Radom narodowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym przekazano zadania organów uchwałodawczych samorządu terytorialnego.
Już w 1944 roku wprowadzono nowe rozwiązania w dziedzinie administracji większych miast.
Szczególnym zadaniem nowych władz Polski Ludowej było stworzenie administracji na ziemiach odzyskanych. Doceniając wagę tego zadania, w listopadzie 1945 roku stworzono ministerstwo ziem odzyskanych. Istniało do stycznia 1949 roku, a jego ministrem był Władysław Gomułka.
Podtemat: centralny aparat administracyjny
We wszystkich państwach Europy środkowo - wschodniej określanych jako kraje demokracji ludowej, na czele władz centralnych stała rada ministrów, określana jako rząd.
Na wzór radziecki w radzie ministrów wprowadzono kolegia ministerstw. Od początku kształtowana administracja była opanowywana przez kierownictwa partii komunistycznych.
Powołano również na wzór radziecki komisję planowania, centralny urząd planowania, a nawet główny urząd planowania przestrzennego.
Gołownia - na terenie tej wsi zbudowano Nową Hutę, przeciwko reakcyjności Krakowa.
Podtemat: przeobrażenia administracji terytorialnej
Ustawa z 20 marca 1950 roku zniosła organy samorządu terytorialnego na wzór II RP, a wszelkie kwestie samorządowe przejęły Rady Narodowe. Na czele Rad Narodowych wojewódzkich, powiatowych i gminnych stały organy wykonawcze, czyli prezydia rad narodowych.
Był to przykład centralizmu demokratycznego, zawierający tzw. podwójne podporządkowanie. Rady niższego szczebla podlegały radom wyższego szczebla. Także prezydia niższego podlegały wyższemu szczeblowi.


(…)

… dzieliło się na gminy.
Podtemat: zmiany prawa administracyjnego:
Można mówić o kilku etapach (okresach) takich zmian:
a) (1844 - 1948) - okres ten nazywany był budowaniem zrębów nowego porządku społeczno - politycznego.
b) (1949 - 1955) - nazywano kształtowaniem demokracji ludowej jako formy dyktatury proletariatu. Przykładem tego może być wprowadzenie w 1950 roku uprawnień dla prokuratorów kontroli…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz