Wykład - II RP i jej administracja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - II RP i jej administracja - strona 1 Wykład - II RP i jej administracja - strona 2 Wykład - II RP i jej administracja - strona 3

Fragment notatki:

II RP i jej administracja:
Odrodzona II RP pod względem administracyjnym i struktur administracji znalazła się w wyjątkowo trudnym położeniu. Każdy z byłych trzech zaborów posiadał inną strukturę administracji, posługiwano się innym prawem. Szczególnie od pozostałych ziem polskich odstawał zabór pruski, byłe Wielkie Księstwo Poznańskie.
Do 1922 roku zabór pruski posiadał własne ministerstwa w Warszawie. Najintensywniejsze działania w kierunku scalania i ujednolicania administracji podjęto w Polsce po 1926 roku. był to jeden z zasadniczych celów Józefa Piłsudskiego.
Po 1926 roku polski aparat administracyjny dzielił się na administrację centralną i terytorialną (lokalną).
Administrację centralną wykonywała rada ministrów i ministrowie, natomiast administrację terytorialną dzieliło się na administrację rządową i samorządową.
Administracja terytorialna dzieliła się na administrację ogólną (tzw. polityczną) i specjalną.
Podtemat: podział terytorialny kraju - województwa, powiaty, gminy miejskie i wiejskiej:
W 1939 roku istniało 16 województw i jedno miasto wydzielone - Warszawa. 264 powiaty, w tym 23 grodzkie (miasta na prawach powiatu). 611 gmin miejskich i 3195 gmin wiejskich.
Mimo działań scalających i ujednolicających, długo w ówczesnej polskiej administracji zachowały się znaczne odrębności.
W województwie organem drugiej instancji był wojewoda. Jedynie w Warszawie zamiast wojewody był komisarz rządu. W powiatach byli starostowie powiatowi albo grodzcy. Do tego trzeba dodać administrację terytorialną resortową - spraw wojskowych, sprawiedliwości, skarbu, poczt i telegrafów.
Podtemat: Samorząd
Jest to forma udziału społeczeństwa w zaspokajaniu potrzeb życia zbiorowego o znaczeniu lokalnym. Samorząd dzielono na powszechny oraz gospodarczy i zawodowy. Ta struktura samorządu II RP była określona przez konstytucję marcową z 1921 roku.
Obie przedwojenne konstytucje różniły się między sobą. Marcowa stawiała na rozwój samorządu, rozszerzając zakres udziału społeczeństwa w zarządzaniu państwem. Rozszerzenie uprawnień samorządów konstytucji marcowej wynikało z ówczesnych nastrojów rewolucyjnych w Europie.
Druga konstytucja, zwana kwietniową, ograniczała zakres uprawnień samorządów na rzecz uczynienia z niego dodatku do administracji rządowej. W celu ujednolicenia działalności polskiej administracji, Sejm RP uchwalił ustawy o: a) ustrojowym prawie administracyjnym (określało organizacje administracji państwa); b) materialne prawo administracyjne (ustalało uprawnienia i obowiązki organów administracji publicznej, a z drugiej strony prawa i obowiązki obywateli);

(…)

…, która była centralnym organem administracji publicznej. Jej celem było, podobnie jak i dziś, uzgadnianie działalności administracyjnej ministrów, rozpatrywanie ich sprawozdań, wydawanie rozporządzeń i aktów administracyjnych.
Ministrowie - z jednej strony byli członkami ciała kolegialnego rady ministrów, z drugiej strony kierownikami wyodrębnionego resortu administracji państwowej, czyli ministerstwa.
Ministerstwo…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz