II Rzeczpospolita - Struktura administruj publicznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1925
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
II Rzeczpospolita - Struktura administruj publicznej - strona 1

Fragment notatki:

I. Struktura administruj publicznej Organizacja administracji publicznej Aparat administracji publicznej tworzył zróżnicowany system organów, opierająć się na kryterium zasięgu terytorialnego, wyróżniano administrację centralną i terytorialną. Administracja centralna wykonywana była przez radę ministrów i ministrów, a administracja terytorialna dzieliła się na administracje rządową i samorządową. Terytorialne organy administracji rządowej dzieliły się na dwa pi9ony administracji ogólnej i administracji specjalnej. Administracja ogólna realizowała zadania należące do resortu spraw wewnętrznych, specjalna zajmowała się pozostałymi resortami. Do administracji ogólnej zespolona była, przemysł , handel, rolnictwo, drogi opieka społeczna, sprawy wyznaniowe sztuka i kultura. Fakt zespolenia tworzył nowy podział administracji na zespoloną i nie zespoloną .
Kraj został podzielony na województwa, powiaty gminy miejskie i wiejskie . W województwach wojewodowie (W Warszawie komisarz rządu)
W powiatach starostowie W gminach głównie organy samorządowe.
Do administracji niezespolonej należały resorty: Spraw wojskowych, sprawiedliwości, skarbu, poczty a od 1932 reform rolnych, wyznań religijnych i oświecenia publicznego, przemysłu i handlu, komunikacji, opieki społecznej.
Podział administracyjny dla administracji nie był jednakowy z podziałem administracyjnym administracji ogólnej. Samorząd stanowił formę udziału społeczeństwa w samodzielnym zaspokajaniu potrzeb życia zbiorowego o znaczeniu lokalnym, bądź grupowym. Samorząd dzielono na terytorialny, gospodarczy i zawodowy(konstytucja marcowa rozbudowała szeroko samorząd a kwietniowa go ograniczała)
Podstawy prawne organizacji i działalności administracji Ustrojowe prawo administracyjne - regulowało organizację aparatu administracyjnego Materialne prawo administracyjne - regulowało w oparciu o konkretne przesłanki różne dziedziny życia zbiorowego, które obejmował swą działalnością aparat administracji(uprawnienia i obowiązki administracji i prawa i obowiązki obywateli). Proceduralne prawo administracyjne - określało formy działania i tryb funkcjonowania organów administracyjnych, oraz ich tryb kontroli
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz