Charakter prawny Unii Europejskiej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2716
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakter prawny Unii Europejskiej - omówienie  - strona 1 Charakter prawny Unii Europejskiej - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Przeanalizuj charakter prawny Unii Europejskiej w świetle pojęć państwa federalnego i konfederacji
Konfederacja:
Powstaje na mocy umowy międzynarodowej między państwami
Państwa pozostają suwerenne
Wzajemne relacje między państwami członkowskimi są regulowane prawem międzynarodowym
Obejmuje określone dziedziny, które mają być wykonywane wspólnie
Dysponuje własnymi organami
Jej kompetencje mają charakter pochody - są nadawane przez państwa na mocy umowy międzynarodowej
Może mieć ograniczoną podmiotowość w rozumieniu prawa międzynarodowego ale nie jest państwem
Legitymacja jej istnienia pochodzi wyłącznie od państwa wchodzących w jej skład
W relacjach między jej organami a państwami nie występuje przymus
Nie tworzy węzła prawnego z obywatelami państw wchodzących w jej skład
Próby sklasyfikowania UE jako konfederacji wynikały z pierwotnego, niejednorodnego charakteru prawnego Unii, który obejmował zarówno dwie organizacje międzynarodowe (WE i EUROATOM) jak i dwa filary o charakterze międzyrządowym. Koncepcje takiej klasyfikacji ustały po wejściu w życie TL, kurty przekształcił UE w spójną organizację międzynarodową. A więc obecne, sporadyczne próby uznania modelu integracji europejskiej za konfederację mają głównie tło polityczne. Ich celem jest wskazania na człową rolę państw członkowskich w procesie integracyjnym, bądź też wezwanie do renacjonalizacji lub rozmontowania procesu integracji.
Państwo federalne:
Opiera się na konstytucji państwowej, która określa stopień decentralizacji władzy między federację a jej części składowe W rozumieniu prawa międzynarodowego państwem jest jedynie federacja, nie części składowe
Podział kompetencji między federację a części składowe ustalony jest w konstytucji Prawo federalne obowiązuje na całym terytorium państwa federalnego (w razie konfliktu przełamuje prawo stanowione przez części składowe)
Taka klasyfikacja UE również jest nieodpowiednia, gdyż Unia nie spełnia podstawowych kryteriów:
Państwo federalne jest suwerenem w rozumieniu prawa międzynarodowego, zaś podmiotowość prawna UE ma charakter pochodny (jest nadawana przez państwa w ustawach międzynarodowych)
Podstawą prawną struktury i decentralizacji kompetencji w federacji jest konstytucja państwa, zaś podstawą działania UE są umowy międzynarodowe
Części składowe federacji nie są państwami w rozumieniu prawa międzynarodowego, natomiast części składowe Unii są suwerennymi państwami
Kompetencje Unii pochodzą od państw członkowskich, mają charakter pochodny (ograniczony przedmiotowo - do zakresu działań UE; ograniczony podmiotowo - bezpośrednio do kręgu państw członkowskich)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz