Forma państwa- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Forma państwa- opracowanie - strona 1 Forma państwa- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

24. Pojęcie forma państwa
Geneza form państwa
Potrzeba organizowania się od starożytności
Poszukiwanie optymalnej formy państwa
Liczne zmiany form państwa nie zawsze w drodze pokojowej
Zawsze istniała dominująca forma
Liczne zmiany nawet jednej formy państwa w przeciągu niewielu lat np. Republika Francuska
W przypadku rewolucji cały porządek ulegał likwidacji (panował chaos), w innych przypadkach zachodziły niewielkie modyfikacje
Czynniki warunkujące wybór formy państwa:
Prądy ideowe atrakcyjne dla większości społeczeństwa
Całokształt zadań państwa
Styl produkcji w państwie
Forma własności w państwie
Struktura społeczna...
Sytuacja międzynarodowa
Położenie geograficzne
Dziedzictwo kulturowe i historyczne
Forma państwa to całokształt sposobów i metod sprawowania władzy przez grupy społeczne, do których należy władza państwowa. Termin ten wiąże się ze sprawowaniem władzy państwowej a to przebiega w wykształconych strukturach przy zastosowaniu odpowiednich metod. Idea formy państwa wg Arystotelesa
A B
Monarchia 1.Tyrania
Arystokracja 2.Oligarchia Politeja 3.Demokracja
Podział na grupy(1-3) w zależności od liczby osób sprawujących władzę. Podział na grupę A i B uzależniony od kryterium interesu (interes wszystkich bądź w grupie B rządy w interesie rządzących)
Trzy elementy formy państwa
Forma rządów
Reżim polityczny
Ustrój terytorialny państwa
Pierwszym posługującym się pojęciem formy państwa był Georg Jellinek
Uważał on że kategoria formy państwa bliższa jest prawnej regulacji struktury państwa a zatem bliska jest kwestii formy ustroju. Wyróżniał on dwie główne formy:
Monarchię
z wyboru i dziedziczne, elekcyjne
z władzą nieograniczoną i ograniczoną
z władzą stanową, konstytucyjną, parlamentarną
Republikę
o władzy korporacyjnej
oligarchiczne
arystokratyczne
demokratyczne w różnych postaciach
Łopatka : całokształt sposobów i metod sprawowania władzy przez grupy społeczne, do których należy władza państwowa
J.Kowalski : Sposób w jaki jest urzeczywistniane państwowe kierownictwo społeczeństwem
W.Lang : sposób sprawowania władzy politycznej
W pojęciu formy istotną rolę odgrywa całokształt sposobów i metod a także stryktura organizacyjna państwa.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz