Wykład - Formy ustrojowe w Polsce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Formy ustrojowe w Polsce - strona 1 Wykład - Formy ustrojowe w Polsce - strona 2

Fragment notatki:

FORMY USTROJOWE POLSKA
PAŃSTWO- jest organizacją polityczną wyposażoną w suwerenną władze, terytorialną władze gdzie przynależność na charakter sformalizowany.
Klasyfikacja państw wg charakteru klasowego czyli kto włada śwordkami produkcji:
niewolnicze, feudalne, burżuazyjne(kapitalistyczne), socjalistyczne
Ustrój określa się przez:
wskazanie suwerena, podmiotu od którego wywodzi się władza.
wskazanie organów państwa ich uprawnień, obowiązków i określenie relacji między nimi
- unitarne-władza dotyczy całego obszaru i w takim samym zakresie
- federacja - państwo związkowe złożone z wielu państw które ograniczyły wykonanie swojej suwerenności na rzecz powołanego przez siebie państwa,
- konfederacja- związek kilku państw ( Beneluks, Unia Europejska) w ramach konfederacji państwa uzgodniły wspólną politykę, nie powstały wspólne organy ograniczające władzę w państwach, formy konfederacji: Unia personalna i Unia realna ( Egipt i Syria 1995),
ze względu na głowę państwa
Monarchia- król lub cesarz Holandia,
Republika- Na czele stoi wiele osób wybieranych co jakiś czas
Suwerena - czyli od kogo wywodzi się władza: demokracja- władza należy do ludu zwanego narodem ( polska, Francja, Autokracja - organy państwa wywodzą się z woli wybranego człowieka lub wąskiej wyodrębnionej grupy osób, ( monarchie patrymonialne- władca traktowany jest jako właściciel państwa - Kuwejt. )
Monarchie absolutne- tylko król jest źródłem prawa- Katar z regułu ustrój pastwa określa się wymieniając kilka form ustrojowych.
Austria- demokratyczna republika związkowa czyli federacyjna
Reżim polityczny to sposób w jaki faktycznie jest sprawowana władza, styl jej sprawowania i egzekwowanie posłuszeństwa. Stosunek władzy do ludności .
Sposoby sprawowania władzy:
Demokratyczny(liberalne) i autorytarne(
Reżimy demokratyczne- państwo obywatelskie gdzie obywatele mają istotny wpływ na funkcjonowanie państwa, faktycznie biorą udział w podejmowaniu decyzji państwowych wpływają na decyzję i kontrolują jakość ich wykonywania.
Demokracja bezpośrednia poprzez ożywione życie partyjne i procedury umożliwiające kontakt z władzami obywatel jest podmiotem a nie przedmiotem.
Reżim liberalny- władza państwowa przypisuje sobie ograniczony zakres działania ingerując w takie kwestie jakie są konieczne i niezbędne a resztą rządzi lud. Zakazane może być tylko to co jest konieczne do sprawowanie funkcji państwowej
Reżim autorytarny: władczość, apodyktyczny, wąska elita władzy narzuca decyzje nie pytając o zdanie ludu, przybierają formę reżimów policyjnych lub wojskowych, najczęściej dochodzi to łamania podstawowych praw i wolności swoich obywateli, permanentna inwigilacja,


(…)

… a nawet stosunków między ludzkich, ich poglądów i wiary, indoktrynacja- narzucenie sposobu myślenia, działania. Tworzenie propagandy w mediach, kontrola nad systemem nauki i stosowanie różnych form przymusu np. terror psychiczny i fizyczny. Rozbudowany aparat Policyjny i kontrola Policyjna eliminacja przeciwników władzy, szczególna funkcja przypisana partii politycznej - monopartia - jedyna legalna, kontrola…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz