Typy i formy państwa.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2086
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Typy i formy państwa. - strona 1 Typy i formy państwa. - strona 2

Fragment notatki:


Typy i formy państwa TYPY PAŃSTWA. Typ danego państwa determinuje klasa społeczna, w imieniu, której i interesie sprawowana jest władza państwowa. Określenie typu państwa daje odpowiedź na pytanie, jaka klasa w państwie włada środkami produkcji i wyłania ośrodek politycznej decyzji. Do klasy władającej środkami produkcji należy bowiem kierownictwo społeczeństwem. Przez typ państwa rozumiano całokształt cech państwa, wyrażający jego klasowy charakter. Cztery podstawowe typy państwa: państwo niewolnicze - dwie główne klasy to niewolnicy i panowie, którzy są ich właścicielami. Ludzkie ciało jest tutaj podstawowym środkiem produkcji; państwo feudalne - na pierwszy plan wysuwa się konflikt pomiędzy właścicielami ziemskimi a chłopami pańszczyźnianymi - środkiem produkcji jest ziemia; państwo kapitalistyczne - w społeczeństwie tym najistotniejszy jest przemysł, toteż podstawowymi środkami produkcji są fabryki. W tym przypadku stronami konfliktu są właściciele fabryk i robotnicy; państwo socjalistyczne - władza (kontrola nad środkami produkcji) przechodzi w ręce robotników, państwo socjalistyczne jest stanem przejściowym, ponieważ ideałem, do którego dąży ludzkość jest społeczeństwo komunistyczne - zanika własność prywatna, a wraz z nią klasy społeczne. Uważano, że każdy następny typ jest wyższym typem organizacji państwowej, przy czym przejściu państwa z jednego typu do następnego towarzyszyła walka klasowa, a forma tego przejścia nazywana była rewolucją społeczną. Poczynając od statusu narzędzia poprzez status człowieka półwolnego a następnie równego wobec prawa robotnika kapitalistycznego, którego praca traktowana jest jako towar - aż do pracownika socjalistycznego, będącego członkiem kształtujących się samorządnych organizacji społecznych. Krytykując taką periodyzację należy wskazać, iż: - błędem jest założenie, że układ klasowy jest zawsze i wszędzie fundamentem relacji rządzący - rządzeni; - nie jest w pełni usprawiedliwione przyjęcie tezy, iż doświadczenie tylko jednego kontynentu stanowi klasyczny wzorzec tego typu układu w ogóle. Typologia taka nie jest uniwersalna, gdyż często aparat państwa funkcjonuje w interesie sprawujących władzę nie dbając o interes jakiejkolwiek klasy poza klasą rządzącą. Klasyfikacje państwa ze względu na jego typ jest niewłaściwe właściwsza jest klasyfikacja ze względu na jego formę. FORMY PAŃSTWA. Forma państwa - to struktura organizacyjna oraz całokształt sposobów i metod sprawowania władzy państwowej. Pojęcie formy państwa odnosi się do rozwiązań strukturalnych zastosowanych w sposobie zorganizowania państwa.

(…)

… - w państwie istnieje jednolity system władzy, jednolite ustawodawstwo, w całym państwie istnieje jednolity system sądowy, jeden parlament; np. Polska, Szwecja, Francja;
b) państwo złożone - federacyjne:
- federacje- składające się z członków;
- konfederacje - związek państw np. NATO - każdy ma własny system prawny, parlament.
Federacja obejmuje wszystkie człony w takim zakresie na jakie państwa człony pozwalają. Mogą funkcjonować jako samodzielne państwa, np. republiki ZSRR, stany w USA. W sferze wykonywania przepisów dominują administracje krajowe, a administracja federalna działa jedynie w zakresie spraw zagranicznych, kolei, poczty, skarbowości i banków federalnych. Źródłem struktury terytorialno - prawnej mogą być różnice narodowe (Jugosławia), językowe (Szwajcaria), historyczne (Niemcy).
3…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz