rewolucja - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
rewolucja - omówienie  - strona 1

Fragment notatki:

NAUKA O PAŃSTWIE I POLITYCE
NOTATKA DO PUNKTU 9 - 29.11.11r.
REWOLUCJA
Rewolucja sprawia gruntowną przebudowę społeczeństwa (wzniesienie się państwa na wyższy etap rozwoju). Rewolucja dokonując przemian jakościowych, odmierza przedziały dziejowe państwowości między schodzącym a rodzącym się państwem oraz kreuje podstawy społeczno - polityczne nowej państwowości. Rewolucja, na pewno kojarzy się z gwałtownymi zmianami w społeczeństwie. rewolucja społeczna (przejście od jednej formacji społeczno - ekonomicznej do drugiej). Jest to proces długotrwały, obejmuje głębokie przeobrażenia społeczno - ekonomiczne, zasadniczą zmianę struktury klasowej. Takie przeobrażenia mogą wiązać się z zastosowaniem przemocy pozaprawnej. Przeobrażenia te są konieczne i naturalne. Karol Marks - uważa on, że postępujący rozwój sił wytwórczych oznacza konieczność ciągłej zmiany tych sił, prowadzącej do coraz wyższego potencjału produkcyjnego społeczeństwa. Podstawowy konflikt zaś między siłami wytwórczymi a stosunkami produkcji wyraża się w konflikcie interesów klasowych, w antagonizmie klas władających środkami produkcji i klas tych środków pozbawionych. Dlatego takie głębokie procesy społeczne prowadzą do zmian rewolucyjnych.
rewolucja polityczna (nasilenie konfliktu w rewolucji społecznej, walka o władzę państwową). Taka rewolucja zazwyczaj prowadzi do zmiany typu państwa, do wytworzenia i przekształcenia systemu instytucji ustrojowo - prawnych odpowiadających interesom klasy, która zawładnęła środkami produkcji. Karol Marks - każda rewolucja polityczna jest uwieńczeniem rewolucji społecznej. Jednak rewolucja polityczna może wystąpić w pierwszej kolejności, (np. rewolucja socjalistyczna), gdy po przejęciu władzy politycznej rozpoczął się proces przeobrażeń społecznych i gospodarczych. Zdobyta władza może być utracona, np. proces społeczny we Francji (restauracja).
PRZESŁANKI REWOLUCJI:
Obiektywne (kryzys, zaostrzenie położenia trudnego klas uciskanych, wzrost aktywności mas wywołanych poprzednio wymienionymi przyczynami). Subiektywne (świadomość trudnego położenia klas upośledzonych, niesprawiedliwy podział dóbr, stopień zorganizowania i aktywności niezadowolonych, polityczny kryzys władzy, klarowność programowa i przejrzystość celów dokonania przemian).
SYTUACJA REWOLUCYJNA - niezdolność rządzenia przez dotychczasową klasę społeczną (kryzys w podejmowaniu decyzji i normalne funkcjonowanie władzy publicznej). PODMIOTY REWOLUCJI - masa, tłum, klasa, warstwa, grupa społeczna, partia polityczna, elita rewolucyjna, rząd rewolucyjny
FAZY REWOLUCJI:


(…)

… REWOLUCJI SPOŁECZNEJ:
Zwycięstwo (nowy ład ustrojowy)
Klęska
Kompromis (żadna ze stron dominujących nie miała możliwości przechylenia szansy na swoją stronę z uwagi na równowagę sił). RODZAJE REWOLUCJI:
feudalna (konflikt między siłami wytwórczymi a stosunkami produkcyjnymi, czyli własność właścicieli niewolników) burżuazyjna (konflikt między siłami wytwórczymi a feudalną formą własności prywatnej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz