Wykład - pojęcie rewolucji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - pojęcie rewolucji - strona 1

Fragment notatki:

Pojęcie rewolucji.
,,Rewolucja zaczyna się wtedy, gdy wyłania się więcej niż jeden blok władzy,postrzegany przez część ludności jako legalny i suwerenny, a kończy się gdy pozostaje tylko jeden blok władzy''(P.Aman). Charakterystyczną cechą sytuacji rewolucyjnej jest wielowładza. Ma ona wspólny cel dla różnych grup społecznych. Występuje ona w sytuacji beznadziejnej. Grupa, która wywołuje rewolucję posiada alternatywny program, który musi się różnić od programu władzy. ''Nowa władza'' bierze władzę spośród mas rewolucyjnych. Ludzie są gotowi na wszystko aby poprzeć władzę rowolucyjną. Słabość władzy jest jedną z podstawowych cech jej upadku. Pierwsze skutki rewolucji to wdrażanie postulatów rewolucyjnych. Jedną z konsekwencji rewolucji będzie nowa struktura społeczna.,,Rewolucja jest to szybka, fundamentalna i gwałtowna zmiana dominujących wartości i mitów społeczeństwa, instytucji politycznych, struktury społecznej,przywództwa, a także działalności i polityki rządu''(S.Huntington)
Pojęcie reformy.
Reforma jest to zmiana ulepszający dotychczasowy stan rzeczy. Jest to przekształcenie jakiegoś systemu, instytucji państwowych, społecznych itp. bez naruszenia ich podstawy. Np. reforma ustroju państwa może być planowana i świadomie programowaną zmianą ustroju. W każdym przypadku pojęcie zmiany-reformy ustroju politycznego państwa powinno być kojarzone ze skoncentrowaną w czasie jakościową zmianą istotnych zasad(lub zasady) funkcjonowania państwa lub jego aparatu, organizacji terytorialnej bądź relacji w układzie między instytucjami państwa i ich zbiorowościami. Zmiana ustrojowa może być wynikiem zmiany elit rządzących, zajmujących pozycję oligarchiczną w systemie władzy państwowej. Zmiana ustrojowa może być też następstwem przewrotu politycznego lub stanowić rezultat porozumienia przeciwstawnych sił i opcji politycznych.
Pojęcie transformacji.
Transformacja jest to proces przemiany tudzież przeobrażenia bądż przekształcenia.Transformacja obejmuje społeczeństwo, ustrój polityczny i gospodarkę, a także politykę zagraniczną państwa. Załamanie i upadek starego systemu wymusza zbudowanie nowego. Oznacza to konieczność tworzenia nowych norm, reguł i instytucji. W okresie transformacji następują przemiany: w strukturze społeczeństwa, w obrębie interesów grupowych oraz w świadomości społecznej. Np. Polski dokonująca się transformacja systemowa jest drogą przechodzenia od państwa autorytarnego do państwa demokratycznego; transformacja w sferze gospodarki jest to proces przechodzenia od gospodarki nakazowo - rozdzielczej do gospodarki rynkowej.
ęłęóReformy w dziejach państwa.
Pojęcie reformy. Reforma jest to zmiana ulepszająca dotychczasowy stan rzeczy. Jest to przekształcenie jakiegoś systemu, instytucji państwowych, społecznych itp. bez naruszenia ich podstawy. Np. reforma ustroju państwa może być planowaną i świadomie programowaną zmianą ustroju. W każdym przypadku pojęcie zmiany - reformy ustroju politycznego państwa powinno być kojarzone ze skoncentrowaną w czasie jakościową zmianą istotnych zasad (lub zasady) funkcjonowania państwa lub jego aparatu, organizacji terytorialnej bądź relacji w układzie między instytucjami państwa i ich zbiorowościami. Zmiana ustrojowa może być wynikiem zmiany elit rządzących, zajmujących pozycję oligarchiczną w systemie władzy państwowej. Zmiana ustrojowa może być też następstwem przewrotu politycznego lub stanowić rezultat porozumienia przeciwstawnych sił i opcji politycznych.


(…)

… może być wynikiem zmiany elit rządzących, zajmujących pozycję oligarchiczną w systemie władzy państwowej. Zmiana ustrojowa może być też następstwem przewrotu politycznego lub stanowić rezultat porozumienia przeciwstawnych sił i opcji politycznych.
Wojny państwowe:
- wojna staje się stanem prawnym między państwami (właściwie od pokoju westfalskiego 1648)
- legitymizację do prowadzenie wojny ma państwo
- wojna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz