Pojęcie rewolucji i transformacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie rewolucji i transformacji - strona 1

Fragment notatki:

Pojęcie rewolucji. Rewolucja to nagła i bezprawna zmiana ustroju państwa lub jedynie grupy rządzącej, niosąca za sobą szereg modyfikacji o charakterze prawno - instytucjonalnym Słowo „rewolucja” pochodzi od łac. „revolutio” - obrót, przewrót, pierwotnie było terminem astrologicznych - prawidłowy, obrotowy ruch gwiazd. W sensie plitycznym po raz pierwszy użyto tego terminu w poł. XVII wieku. Termin ten może oznaczać:
Szczególny okres historyczny
Każde zbrojne i krwawe przejęcie władzy i zmianę ustroju
Obalenie rządu od środka państwa
Transformację systemu politycznego
Proces polityczny, jako zespół zmian zachodzących po sobie stadiach rozwojowych
W ujęciu marksistowskim jest to zmiana w stosunkach własnościowych i klasowych umożliwiająca przejście od jednej formacji społeczno - ekonomicznej do drugiej.
Odmiany rewolucji to: Przewrót polityczny - gwałtowana zmiana polityczna, która zachodzi w formie zamachu stanu lub puczu , zamach stanu jest dziełem ludzi z aparatu władzy, zaś pucz dziełem ludzi aspirujących do osiągnięcia władzy, mimo iż do tej pory byli zazwyczaj dala od niej.
Rewolta - brak realnego projektu rewolucyjnego, występuje zazwyczaj w obronie zagrożonego acz istniejącego porządku politycznego.
Pojęcie transformacji. Pojawienie się tego pojęcia wiąże się z przeobrażeniami ustrojowo - politycznymi i społeczno - ekonomicznymi państw Europy Srodkowje i Wschodniej, a także republik byłego Związku Radzieckiego.
Pojęcie to można podzielic dwojako:
Transformacja systemowa - przeobrażenia o charakterze globalnym, proces radykalnych zmian społeczeństw, odrzucenie modelu uniformistycznego, a przyjmowanie pluralistycznego. Wg Józefa Pajestki: „ Głownym sensem transformacji systemowej w krajach Europy Środkowej i wschodniej jest ich dostosowywanie do wzorców cywilizacji dominującej. To właśnie jest uzasadnieniem dwóch podstawowych linii tej transformacji :
a) wprowadzenie ekonomicznego systemu rynkowego
b) ustanowienie porządku demokratycznego.
Transformacja ustrojowa - przejście od rządów autorytarnych do rządów demokratycznych. Skalają się na to następujące przemiany: 1) modelu władzy politycznej; 2)modelu systemu partyjnego; 3) powstania elit politycznych; 4)sposobu wyłonienia organów władzy publicznej; 5) zmiany podmiotu sprawowania władzy publicznej.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz