Nauka o prawie i polityce

note /search

Ewolucja funkcji państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o prawie i polityce
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1001

Ewolucja funkcji państwa Polityka bezpieczeństwa : Istotne zmiany w niej wynikają z nowych cech otoczenia w którym funkcjonują współczesne państwa oraz z nowej, ponadnarodowej natury zagrożeń, jakie wyłaniają się w epoce globalizacji.. Z jednej strony zagęszczanie się sieci różnorodnych powiązań gl...

Funkcje nauki o polityce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o prawie i polityce
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1029

Funkcje nauki o polityce. Opisowa (badanie rzeczywistości politycznej poprzez ujawnienie ważnych problemów politycznych; należy określić normę, czyli określonego stanu rzeczy, wskazanie zjawisk, które tych standardów nie spełniają oraz ukazanie ewentualnych środków zaradczych, wskazanie co jest dob...

Interwencjonizm państwowy - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o prawie i polityce
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1407

Interwencjonizm państwowy. Bieg wydarzeń poł. XX wieku spowodował, że państwo stanęło wobec problemów, których nie mógł rozwiązać automatycznie działający mechanizm rynkowy. Zaczęto dążyć w kierunku zmian, do czego przyczynił się bardzo J.M . Keynes, który wskazywał na konieczność ingerencji państw...

Koncepcja umowy społecznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o prawie i polityce
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1617

Koncepcja umowy społecznej: Hobbes, Locke, Rousseau. Hobbes - wg niego początek ludzkości to żarłoczna, krwawa walka wszystkich ze wszystkimi (bellum omnium contra omnes). Bez żadnej władzy nad sobą ludzie pożarliby się, gdyż tylko silna władza państwowa, dysponująca różnymi środkami przymusu jest ...

Konfliktowe koncepcje pochodzenia państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o prawie i polityce
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1806

Konfliktowe koncepcje pochodzenia państwa. Następował stopniowy rozwój społeczności narodowo-plemiennej. Zaczęły się podziały ludzi pod względem wykonywanych przez nich prac, które i tak istniały ze względu na płeć a teraz doszły do nich podziały ze względu na wykształcenie, pozycję. Rządzenie nada...

Kultura polityczna, typy kultury politycznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o prawie i polityce
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1295

Kultura polityczna. Typy kultury poli tycznej. o charakterze czystym (G. Almond; S. Verba) Zaściankowa (zainteresowanie polityką ogranicza się do ram zaścianka, występuje gł. w afrykańskiej społeczności plemiennej) Podporządkowania (po...

Państwa trzeciego świata

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o prawie i polityce
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1148

PAŃSTWA TRZECIEGO ŚWIATA - stanowią one grupę państw o swoistych cechach, które powstały do niepodległego bytu po rozpadzie kolonializmu po drugiej wojnie światowej. Państwa te mają wiele znamion wspólnych: wyzwoliły się z panowania kolonialnego, posiadają stosunkowo niski stopień rozwoju gospodarc...

Państwa liberalno-demokratyczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o prawie i polityce
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1498

PAŃSTWAO LIBERALNO - DEMOKRATYCZNE - jest organizacją polityczną społeczeństwa kapitalistycznego wysoko rozwiniętego, które wprowadziło minimum wolności dla jednostek i demokracji społeczeństwa . Występuje gł. W krajach Europy zachodniej i Ameryki Północnej. Państwo to ma wykształcony stabilny syst...

Państwo faszystowskie - definicja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o prawie i polityce
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2478

PAŃSTWO FASZYSTOWSKIE - Jest to państwo występujące we Włoszech w latach 1922-43 i w Niemczech w l. 1933-45. Niekiedy przypisuje się występowanie tej formy w Hiszpanii i Portugalii. We Włoszech twórcą tej formy był Banito Mussolini a w Niemczech ...