Reforma w dziejach państwa- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 413
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reforma w dziejach państwa- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Reforma w dziejach państwa
Termin występuje w dwóch znaczeniach:
legitymistyczne - przeobrażenie, które dokonuje się zgodnie z porządkiem prawnym, legalnie
behawioralne - każda przemiana, która nie zmienia klasowego charakteru władzy państwowej
Reforma - stopniowa zmiana istniejącej rzeczywistości, kontrolowana przez grupę rządzącą, nie naruszająca ram instytucjonalnych ustroju politycznego i społecznego
Cechy reform, ze względu na:
zakres i głębokość - reformy są zmianami fragmentarycznymi, których efekty można odwrócić
cele - są ograniczone i ukierunkowane na zmiany ilościowe
szybkość zmian - proces długotrwały i stopniowy
charakter zmian:
adaptacyjny - dostosowanie instytucji życia publicznego do zmian otoczenia
regulacyjny - porządkuje i kierunkuje proces przemian
innowacyjny - wprowadza zupełnie nowe rozwiązania
genezę:
prewencyjne - podjęte z inicjatywy grupy rządzącej
wymuszone - zapoczątkowane w wyniku silnego nacisku społecznego
podmiot
wprowadzane odgórnie na szczeblu centralnym
wprowadzane oddolnie przez poszczególne grupy (np. inicjatywa ludowa)
przedmiot
reformy polityczne, społeczne, gospodarcze, militarne
adresata
odnoszące się do całego społeczeństwa
odnoszące się do wybranej grupy społecznej
skutki
adaptacyjne, regulacyjne, innowacyjne
rozładowujące napięcie rewolucyjne
wsteczne, stabilizujące, postępowe
osłabiające, stabilizujące lub wzmacniające przewagę pewnych grup społecznych ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz