Demokracja ateńska- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 763
Wyświetleń: 1939
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Demokracja ateńska- opracowanie - strona 1 Demokracja ateńska- opracowanie - strona 2 Demokracja ateńska- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Maria Marczewska-Rytko
Demokracja ateńska
Struktura społeczna ateńskiej polis:
4x fyle (plemię)
3x fratriai (pobratymstwo)
gene (rody) - wspólny przodek
Grecka polis była zorganizowana wobec instytucji obywatelstwa. Przed Reformami Peryklesa (451 p.n.e.) obywatelem był każdy będący dzieckiem innego obywatela wraz z osiągnięciem pełnoletniości. Należy wskazać, że obywatelami byli tylko mężczyźni. Oznacza to, że obywatelstwo w Atenach przechodziło z ojca na syna. Dziecko w wieku trzech lat wpisywano do rejestru (tzw. Fratrii), a gdy osiągnęło osiemnaście lat - do rejestru rodu. W związku z tym organizowano uroczystości religijne.
Po 451 roku obywatelem ateńskim mogły być tylko te osoby, których obydwoje rodzice byli Ateńczykami. Wpisy te były szczegółowo weryfikowane, przywłaszczenie obywatelstwa groziło sprzedaniem w niewolę. Istniała także droga uzyskania obywatelstwa nadanego przez Zgromadzenie Ludowe jednak zdarzało się to bardzo rzadko.
Jeśli po 451 roku, gdyż co najmniej jeden z rodziców nie był Ateńczykiem, ich dziecko zasilało grupę obcokrajowców - metojków. Była to wolna ludność, która mieszkała na stałe w Atenach, jednak pozbawiona praw publicznych. Na Zgromadzeniu Ludowym byli reprezentowani przez opiekunów (prostates). Byli zobowiązani do służenia armii i do płacenia podatku rocznego, który symbolizował ich status społeczny. Zajmowali się handlem i rzemiosłem.
Kobiety natomiast, należały do grona obywateli, były jednak pozbawione praw publicznych i pozostawały pod opieką mężczyzny. Ważna rolę odgrywały w życiu rodzinny oraz w kulcie religijnym.
Reformy Solona:
Na początku w Atenach wprowadzono ustrój monarchiczny - król panował najpierw dożywotnio, później na okres 10 lat, a później na okres jednego roku. Istniał urząd archonta - razem było ich 9. Po zakończeniu urzędowania archont dożywotnio stawał się członkiem Rady Areopagu miała największy udział w zarządzaniu polis (odgrywała podobną funkcję jak Senat w pierwotnym Rzymie). Na czele stał archont eponym (jako głowa państwa). Ekklesia czyli zgromadzenie obywateli posiadało ograniczone uprawnienia - wybierało urzędników. Było to zależne od pochodzenia i majątku co sprawiło, że ustrój sprzyjał zwiększaniu potęgi rodów. Jako pierwszy - Drakon w 2 połowie VII wieku p.n.e. uznał, że należy spisać prawa, aby ograniczyć potęgę rodów. Jednak dopiero Solon wprowadził Ateny na nową ścieżkę rozwoju, a jego reformy dotyczyły wielu sfer życia społecznego (640-558 r. p.n.e.). Wprowadził tzw. seisachteia - strząśnięcie długów - umorzono długi zaciągnięte pod zastaw osoby, nakazano wykupienie za fundusze państwowe chłopów sprzedanych zagranicę oraz zabronione tego rodzaju pożyczek.


(…)

… do zabezpieczenia życia, wolności i własności. Demokracja jest pożądana tylko jako mechanizm zapewniający prawo większości do decydowania o systemie prawnym. Demokracja może być narzędziem do osiągnięcia celu, ale nie jest celem samym w sobie.
Liberalizm demokratyczny:
John Stuart Mill: nadał liberalizmowi postać demokratyczną i socjalną.
Udział w demokracji prowadzi do rozwoju i wolności jednostki i wyrażania…
… (isegoria) oraz władzy (isokratia).
Ostracyzm - sąd skorupkowy - Zgromadzenie Ludowe miało prawo wygnania raz na rok na okres dziesięciu lat obywatela, którego uznano za niebezpiecznego dla systemu. Potrzebna była zgoda 6000 głosów czyli ok. 2/3 głosujących.
Rządy Peryklesa: Reformy demokratyczne mające na celu pozbawienie uprawnień Areopagu zainicjowane przez Efialtesa i Peryklesa. Areopag…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz