Podstawy teorii polityki - vademecum

Nasza ocena:

5
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1904
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy teorii polityki - vademecum  - strona 1 Podstawy teorii polityki - vademecum  - strona 2 Podstawy teorii polityki - vademecum  - strona 3

Fragment notatki:

dr hab. Roman Bcker. Notatka składa się z 23 stron.
Vademecum Podstawy teorii polityki Polityka jako nauka Zdaniem Poppera uczciwie naukowe teorie społeczne i ekonomiczne muszą się opierać na następujących kryteriach: opierają się na obiektywnych, mierzalnych danych muszą być tak sformułowane, aby dać się falsyfikować nie mogą twierdzić, że są w stanie przewidzieć bardzo długofalowe kierunki zmian (np. w okresie dłuższym niż 50-100 lat), mogą co najwyżej przewidywać krótkotrwałe trendy lub być skonstruowane na zasadzie: "Jeśli zrobimy A to prawdopodobnie osiągniemy skutek B". Krytyczny racjonalizm jest to nazwa nurtu we współczesnej filozofii nauki zainicjowanego przez Karla R. Poppera. Termin ten występować może w co najmniej trzech znaczeniach: całość lub fragment poglądów Karla Poppera; całość lub fragment poglądów popperystów czyli uczniów Poppera; świadome lub nie nawiązywanie w twórczości do poglądów Poppera lub jego uczniów. Zamiennie stosuje się termin „krytyczny racjonalizm” z terminem „ popperyzm ” i - mając na myśli wyłącznie przedsięwzięcia z dziedziny filozofii nauki (Poppera lub jego zwolenników) - z terminem „falsyfikacjonizm”. Krytyczny racjonalizm określić można następująco. Krytycyzm (w nazwie tej nawiązuje Popper świadomie do filozofii krytycznej Kanta) sprowadza się do postawy głoszącej, że wszystko to, co w danym momencie uznaliśmy za dowiedzione, później może być poddane w wątpliwość. Należy być krytycznym w stosunku do teorii, którymi zachwycamy się najbardziej . Racjonalizm, w tym konkretnym przypadku, to przekonanie, że wszelka wiedza (w tym wiedza naukowa) rozwijająca się zgodnie z regułami metodologicznymi jest ucieleśnieniem ludzkiej racjonalności, ale nie tylko. Falsyfikacjonizm jest to zbiór procedur metodologicznych, które, w opinii autorów tego stanowiska, chcący się przyczynić do rozwoju wiedzy naukowej badacz musi stosować. Osią tego ujęcia jest przekonanie, że dla teorii naukowych nie należy szukać potwierdzenia (weryfikacji), lecz kontrprzypadków, mogących badanej teorii zaprzeczyć. Należy zatem dążyć do sfalsyfikowania teorii (wykazania jej niezgodności z doświadczeniem), a jeśli próba się nie powiedzie uznać, tymczasowo, teorię, aż do następnej próby falsyfikacji, która dla teorii skończyć się może obaleniem. Falsyfikacjonizm występuje w trzech odmianach: dogmatycznej, naiwnej i wyrafinowanej. Niekiedy używa się też określenia "hipotetyzm", zwłaszcza dla późniejszych wersji falsyfikacjonizmu. Falsyfikacja (łac. falsum - fałsz) - jest to odmiana jednego z rozumowań zwanego sprawdzaniem. Termin ten rozpowszechniony został za sprawą krytycznego racjonalizmu Karla Poppera

(…)

…; do trzech elementów można dodać suwerenność, ale nie jest to zbyt trafne np. Polska Ludowa
psychologiczne - Leon Petrażycki: zbiór wyobrażeń dot. władczych stosunków między ludzkich; relacja rządzący- rządzeni
socjologiczne - państwo- społeczność polityczna
W. Wesołowski: państwo: zespół ludzi występujących jako członkowie lub funkcjonariusze określonych instytucji i posiadające z tej racji określone…
… i pryncypiach. Źródłem legitymacji jest ideologia.
Prawomocność strukturalna - opiera się na przekonaniu o praworządnym charakterze norm regulujących stosunki między władzą a społeczeństwem.
Prawomocność personalna - opiera się na osobistym stosunku otoczenia do rządzących.
Tekst źródłowy:
Henry David Thoreau ,,Obywatelskie nieposłuszeństwo
H. D. Thoreau uważał, że na specyficzną formę obywatelskiego nieposłuszeństwa, składają się dwa elementy: łamanie prawa oraz oczekiwanie kary. Twórca eseju "Obywatelskie nieposłuszeństwo" Henry David Thoreau (1817-1862) był amerykańskim pisarzem, filozofem, romantykiem, indywidualistą, naturalistą, transcendentalistą i ekscentrykiem, by tylko pobieżnie opisać jego bogatą osobowość. Jako transcendentalista uważał państwo, naród, społeczeństwo za zorganizowaną grupę…
… postanowił zaprotestować. W ramach obywatelskiego nieposłuszeństwa odmówił płacenia podatków na działania niezgodne z jego poczuciem moralności, w efekcie czego w 1846 roku został osadzony w więzieniu. Ledwie 24-godzinny pobyt w celi doprowadził Thoreau do wniosków zawartych w eseju, który wywarł ogromny wpływ na kawał historii XX wieku.
-Filozof postawił sobie pytanie, czy osadzenie go w celi jest jedynym…
… zatrzymujący machinę. W każdym razie obowiązkiem naszym jest się upewnić, czy nie spełniamy roli narzędzia niesprawiedliwości, którą potępiamy.
Thoreau, pisząc "Obywatelskie nieposłuszeństwo", stał się prekursorem walki z polityką rządów na zasadach biernego oporu. Co uzasadnia bierny opór obywatela?- ,,jeśli człowiek zdaje sobie w głębi serca sprawę z tego, że jakaś społeczna instytucja postępuje…
… sprawowania władzy państwowej.
1.Forma rządu:
monarchia
ograniczona
nieograniczona
republika
- demokratyczna
arystokratyczna
2.Reżim polityczny:
a) demokratyczny
liberalny
ludowo- demokratyczny
autokratyczny
policyjny
wojskowy
faszystowski
3. Struktura terytorialna państwa:
państwo unitarne
federacja
7. Funkcje państwa - zasadnicze kierunki działalności państwa, wynikające z celów i zadań jakie winno…
… również dla społeczeństwa.
Struktura książki:
Wyprowadzenie wniosków z historii ( porażka wojen, hiperinflacja sprawił, że klasy średni zrównały się z klasami robotniczymi co było powodem frustracji)
Analiza problem ( przykład: Analiza na podstawie rządów Hitlera i psychologii tłumu)
Wnioski - Ucieczka do wolności a nie od wolności.
Kultura polityczna
Definicje kultury politycznej:
Psychologiczna - Zachowania polityczne członków społeczeństwa.
Socjologiczna - Wytwory zachowań politycznych w społeczeństwie.
Systemowe - Utożsamianie kultury politycznej z całokształtem zjawisk politycznych.
Kultura polityczna to całokształt wartości, norm i reguł zachowania utrwalonych w świadomości podmiotów biorących udział w działaniach politycznych.
Funkcje kultury politycznej:
Integracyjna Socjalizacji politycznej
Regulacyjna
Elementy…
…” ( rządzących, m.in.porządek publiczny i prawny)
Wg niektórych teorii suwerenności suwerenem może być tylko Bóg, ściślej- ten kto w świecie doczesnym uważany jest za jego reprezentanta
Inna teoria suwerenności: suweren- ten/ ci którzy mogą identyfikować się z wolą ludu
I.Kant: prawo wyższej konieczności w ogóle nie jest prawem- sprzeciw wobec władzy w sytuacji wyjątkowej
Starcie 2 stanowisk:
racjonalizm ( Hans
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz