Społeczeństwo obywatelskie w Polsce-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Społeczeństwo obywatelskie w Polsce-opracowanie - strona 1 Społeczeństwo obywatelskie w Polsce-opracowanie - strona 2 Społeczeństwo obywatelskie w Polsce-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE W POLSCE
 Na płaszczyźnie wieków zmiana postrzegania czym jest społeczeństwo obywatelskie
 Ojcem idei był Arystoteles
 John Locke i Adam Smith (podział pracy kształtował społeczeństwo)
 Hegel (3 elementy systemu społecznego: wspólnota narodowa, państwo i
społeczeństwo obywatelskie)
 Gramsci (3 elementy systemu społecznego: gospodarka, państwo i
społeczeństwo obywatelskie)
-wszystkie teorie łączą w sobie dobro człowieka jako cel nadrzędny, społeczeństwo
obywatelskie powinno oznaczać całość więzi społecznych powstających spontanicznie i
oddolnie, nie z inicjatywy władz; zachowanie podmiotowości społeczeństwa, niezależnie od
podmiotowości państwa
lata zaborów
 Nastawienie na odzyskanie niepodległości, zwalczanie państw zaborczych by
utworzyć własne (choć nie do końca wiadomo jak ono miałoby wyglądać)
 Kwestia społeczeństwa obywatelskiego jest drugorzędna
 Mimo wszystko tworzono stowarzyszenia i związki, które mogłyby wskazywać na
społeczeństwo obywatelskie, ale ich celem było odzyskanie niepodległości – dobro
ogółu, a nie jednostek
 Brak tradycji interesów wielu, różnych grup społecznych, mimo rozczłonkowania
państwa

XX-lecie międzywojenne
Zalążek społeczeństwa obywatelskiego
Początkowo koncepcja z lat zaborów nie straciła na znaczeniu (walka o niezależne
państwo, odbudowa granic)
Następnie po wytworzeniu się wielu partii politycznych o odmiennych wizjach Polski,
nie było miejsca dla społeczeństwa obywatelskiego, chociaż można założyć, że część
społeczeństwa realizowało się w organizacjach politycznych
W końcowym okresie, całość życia obywateli miała być podporządkowana państwu i
przez nie kontrolowana, co zostało zapisane w prawie, co uniemożliwiło powstanie
społeczeństwa obywatelskiego
Duża niechęć obywateli do aktywności społecznej
1945-1989
 Początkowo aktywność społeczna była duża (uczestnictwo w głosowaniach,
odradzanie się partii politycznych sprzed wojny)
 Po tym gdy państwo zaczęło kontrolować obywateli, można zauważyć aktywność
społeczeństwa, które zaczęło tworzyć różne stowarzyszenia, a te przerodziły się w
masowy ruch związkowy, co było podwaliną społeczeństwa obywatelskiego
 Niezależność społeczną, odnajdziemy w Kościele Katolickim, który przechodził ciężkie
chwile w początkowym okresie PRL-u, a później nie był wolny od nacisku władz
 Po wprowadzeniu stanu wojennego, dało się zauważyć wewnętrzną emigrację,
odejście w świat rodziny i własnych problemów, a przy tym porzucenie aktywizacji
społecznej i pogodzenie się z brakiem możliwości wpływu na sferę polityki
Po 1989r.
 Powoli kształtuje się społeczeństwo obywatelskie
 Doświadczenie poprzedniego systemu powodują wycofanie się grup społecznych z
życia publicznego i polityki
 Zaangażowanie Polaków głównie w rozwiązywanie problemów środowiska lokalnego
 Na tle Europy wypadamy niekorzystnie pod względem aktywności społecznej, przy
czym należy pamiętać, że w innych krajach społeczeństwo obywatelskie wykształciło
się niezależnie ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz