Polska w Europie

note /search

Polska w Europie- skrypt

  • Uniwersytet Warszawski
  • Polska w Europie
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1225

2.Położenie Polski w Europie czekamy na tekst 3. Wschodni sąsiedzi Polski 1. Rosja a)charakterystyka demograficzna - 1993-2008 depopulacja (z 148,6 mln na początku 1993 do 142 mln w 2008), przyczyny: niska stopa urodzeń, względnie niska oczekiwana dalsza długość trwania życia (związana z niskim ...

Południowi sąsiedzi Polski-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Polska w Europie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1813

POŁUDNIOWI SĄSIEDZI POLSKI - 15.10 CZECHY Republika czeska 1918 r. - Czecho-Słowacja powstaje jako niepodległe państwo Okres międzywojenny - brak autorytaryzmu - silniejsze tradycje demokratyczne niż w wielu innych państwach regionu - stabilność państwa wynikająca m.in autorytetu prezydenta T...

Polska w Europie-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Polska w Europie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1050

Polska w Europie Państwo pierwszych Piastów słowiańszczyzna wyodrębniła się dość późno, około V w. n.e. Późniejsze ruchy ludnościowe hamowały rozwój regionu, który nabrał przyspieszenia dopiero około VIIIw. X wiek - ekspansja Polan spowodowana rozwojem społecznym Więzi między mieszkańcami Polski...

Społeczeństwo obywatelskie w Polsce-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Polska w Europie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 938

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE W POLSCE  Na płaszczyźnie wieków zmiana postrzegania czym jest społeczeństwo obywatelskie  Ojcem idei był Arystoteles  John Locke i Adam Smith (podział pracy kształtował społeczeństwo)  Hegel (3 elementy syste...

Współczesne problemy społeczne i polityczne Węgier-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Polska w Europie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1043

16.03.2011 Polska w Europie: historia i współczesność, grupa 8:00. Anna Kwiecień, Kornelia Sławińska, Agnieszka Kozera Współczesne problemy społeczne i polityczne Węgier Plan referatu: Efekty transformacji: ekonomia i polityka „Ekspres Warszawa”: Rządząca partia Wolność mediów System emerytur...