Południowi sąsiedzi Polski-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1813
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Południowi sąsiedzi Polski-opracowanie - strona 1 Południowi sąsiedzi Polski-opracowanie - strona 2 Południowi sąsiedzi Polski-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

POŁUDNIOWI SĄSIEDZI POLSKI - 15.10
CZECHY
Republika czeska
1918 r. - Czecho-Słowacja powstaje jako niepodległe państwo
Okres międzywojenny
- brak autorytaryzmu
- silniejsze tradycje demokratyczne niż w wielu innych państwach regionu
- stabilność państwa wynikająca m.in autorytetu prezydenta T. Masaryka tzw. piątki (współpraca najważniejszych partii), niskiego poziomu radykalizmu partii komunistycznej, rozwiniętego społeczeństwa obywatelskiego (tradycja polityczna jeszcze z czasów Austro-Węgier)
- problemy Pierwszej Republiki: niedostrzeżenie słowackich aspiracji narodowościowych, antypaństwowa mniejszość niemiecka, rozbicie polityczne ( a przez to krótkotrwałość rządów)
Wrzesień 1938 r. - konferencja monachijska - Kraj Sudecki Polska, a Zaolzie
15 marca 1939 - powstanie Protektoratu Czech i Moraw oraz niepodległego państwa Słowaków
A. Liphart - struktura konsensualna, kooperacja na poziomie elit politycznych
Problemy z kwestiami etnicznymi:
- kwestia Niemców sudeckich
Okres powojenny:
- przejęcie władzy przez komunistów (1948 r.) nastąpiło w odmienny sposób niż w pozostałych państwach Europy środkowej (początkowo bowiem zaangażowani w system polityczny dzięki grze demokratycznej)
1968 r. - Praska Wiosna i czesciowa liberalizacja systemu (A. Dubcek I sekretarzem; zniesienie cenzury; liberalizacja gospodarki)
Sierpień 1968 r. - interwencja państw Układu Warszawskiego
- praktycznie przez cały okres realnego socjalizmu brak w czechoslowacji opozycji, daleko idąca represyjność państwa oraz twardogłowy leninizm. Jednocześnie większa akceptacja samego socjalizmu.
Listopad 1989 r. - masowe protesty studentów, dysydentów, artystów. Wladze po początkowej pacyfikacji demonstracji 17 listopada nie zdecydowały się na użycie siły w dniach kolejnych. Powstanie Forum Obywatelskiego.
Grudzień 1989 r. - dopuszczenie do rządu opozycjonistów. Rezygnacja G. Husaka i wybór V. Havela na prezydenta
System polityczny:
- konstytucja z 1992 r wzorowana na rozwiązaniach Pierwszej Republiki
Struktura etniczna i wyznaniowa
- najliczniejsza mniejszość to Morawianie (ok. 4%)
- 52 tys. Polaków w Czechach. Skupieni w rejonach Śląska Cieszyńskiego
- w okresie międzywojnia istniał poważny „problem niemiecki”
SŁOWACJA
1 stycznia 1993 - rozdział Czech i Słowacji
Czemu doszło do rozpadu?
- obywatele nie byli zwolennikami rozpadu
- pomysł polityczny
- konwencje i aspiracje poszczególnych liderów politycznych
- Czesi mieli większy wpływ na funkcjonowanie Czechosłowacji


(…)


- pozostawała jednocześnie w kontakcie ze Wschodem (zwłaszcza epoka jagiellońska otwierała Polskę na Wschód)
Powierzchowność reformacji w Polsce - szlachta brała z doktryny kalwińskiej to, co było użyteczne w walce politycznej: akceptacja dla demokratyzmu zawartego w kalwinizmie tylko w stosunku do własnego stanu; przeciwni zbytkowi, ale tylko w przypadku duchowieństwa
- polski kalwinizm nie pochwalał aktywności, handlu, przekonania, że sukces w interesach oznacza błogosławieństwo - akceptowano to co osłabia władzę monarszą
- głównie mieszczaństwo przyjmowało luteranizm >> mieszczaństwo słabo rozwijało się w Polsce
- szlachta była przekonana o swojej wyższości + wysoki odsetek analfabetyzmu
- Odrodzenie. Złoty Wiek, umacnianie demokracji szlacheckiej - program egzekucji praw (przeciwko dynastycznym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz