standardy polityki wobec mniejszości narodowych - wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2947
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
standardy polityki wobec mniejszości narodowych - wykłady - strona 1

Fragment notatki:11 plików docx zawiera takie tematy jak: terminy do oznaczenia i postaw w stosunkach narodowych, geneza mniejszości narodowych, konflikty narodowościowe, polityka narodowościowa w pierwszej połowie XX w, mniejszości narodowe w okresie międzywojennym, konflikt polsko-ukraiński, konflikt polsko-białoruski, konflikt polsko-niemiecki, polsko-żydowski, polsko-litewski, polityka narodowościowa po 1989r, struktura narodowościowa Polski, 4 modele polityki oraz międzynarodowe standardy ochrony mniejszości narodowych.

Notatka pozwoli lepiej poznać politykę wobec mniejszości narodowych oraz przygotować się odpowiednio na zajęcia.

STANDARDY POLITYKI WOBEC MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH na podstawie wykładów prof. dr hab. Krautsevich Aliaksandr
WYKŁAD 1
Organizacyjnie: 24.01 - zerówka 31.01 - poprawki i wpisy Test wielokrotnego wyboru ( zagadnienia 12 stycznia ) Definicje: Termin mniejszości narodowe został wprowadzony do języka umów międzynarodowych w tzw. małym traktacie wersalskim 1919 r. po I wojnie światowej. W aktach prawa międzynarodowego używa się terminów ( bez ich definiowania): mniejszości narodowe mniejszości etniczne, mniejszości językowe mniejszości religijne i mniejszości kulturowe oraz społeczeństwo autochtoniczne i ludy plemienne najczęściej są używane pojęcia mniejszości narodowe i mniejszości etniczne ( często mniejszości narodowe i etniczne)
etniczne w kraju : np. Ukraina narodowe poza kraje : np. Żydzi obecność na terytorium Polski 100 lat nie istnieje powszechna definicja
socjologia często rozróżniała mniejszości narodowe i mniejszości etniczne Etnologia - sugeruje szerokie rozumienie mniejszości etnicznych (mniejszości narodowe jest częścią mniejszości etnicznych )
Świadomość narodowa - identyfikacja z krajem Definicja instrumentu o ochronie praw mniejszości Inicjatywy Środkowo Europejskiej ( IŚE) 1994r.
nie rozróżnienie mniejszości narodowej i etnicznej art1 : mniejszość narodowa oznacza: „ grupę mniejszą liczebnie od pozostałej części ludności w danym państwie, której członkowie będący obywatelami tego państwa mają etniczne, religijne i językowe cechy odróżniające się od pozostałej części ludności i cechują się wolą zachowania własnej tradycji, religii i języka. mniejszość narodowa- społeczność etniczna która utożsamia się z narodem zorganizowanym we własne państwo mniejszość etniczna - społeczność niepaństwowa uznanie danej grupy za mniejszość etniczną a nie mniejszość narodową niesie za sobą istotne konsekwencje polityczne. Grupa narodowa ma prawo do własnego państwa
Max Weber dla członków mniejszości etnicznej najważniejsze ustalenie kim nie są a dla mniejszości narodowej najważniejsze ustalenie to kim są. ostatnio piszą o różnicach pomiędzy mniejszością narodową a grupą etniczną o charakterze imigracyjnym. (brak) Państwa narodowe z punktu widzenia liczebności mniejszości- dzielą się na
homogeniczne - odsetki mniejszości narodowej nie przekracza 10 , a narodowej że 5%
niehomogeniczne - więcej niż 100 % mniejszości narodowej ( bywają określane jako „mniejszość narodowa”) PL - HOMOGENICZNY

(…)

…. Kresy Wschodnie; Rosjanie - Ukraina, Litwa (nie Białoruś),
Podobny był los wielu wspólnot religijnych oraz Kościołów, których statut się zmieniał wraz ze zmianą przynależności państwowej,
Niejednokrotnie złożona sytuacja społeczna - wielka własność ziemska w rękach jednej grupy narodowej, chłopi należeli do innego narodu (Niemcy w Czechach, na Śląsku, Pomorzu), Węgrzy na Słowacji i w Rumunii, Polacy…
… - Wolne Miasto Gdańsk: 1893 km2 i 353 tys. mieszkańców - 1919, Polacy 10%). Do Polski wróciło 62% obszaru i 52% mieszkańców,
Warmia, Mazury i Powiśle (Powiaty Sztumski, Kwidzyński i Suski) - plebiscyt 11.VII.1920 r. (559 tyś. mieszkańców -13% język polski jako ojczysty). Do Polski na Mazurach i Warmii 2,2%, na Powiślu - 7,6%,
Górny Śląsk (polsko-niemiecki). Dramatyczne trzy powstania Śląskie
… właściciele ziemscy Granice państwowe nie raz odcięły grupy narodowe od ich dotychczasowego państwa i zmiany ich statusu:
Zmiana statusu- z narodu panującego do mniejszości Niemcy w Polsce Czechosłowacji , na Litwie, Łotwie; Węgrzy w Czechosłowacji, Rumunii, Chorwacji; Serbowie w Chorwacji i Słowenii, Polacy ( byle tzw. kresy wschodnie); Rosjanie- Ukraina Litwa Łotwa ( nie Białoruś)
Podobny był los…
… ( 1893 km2 i 353 tys mieszkańców 1919 Polacy 10%). Do Polski 62% obszary, 52% mieszkańców Warmia , Mazury i Powiśle ( powiaty sztumski kwidzyński i suski) (powiaty sztumski , kwidzyński i suski) - plebiscyt 11.VII.1929 ( 559 tyś. mieszkańców 13% - język polski jako ojczysty) Do Polki na Mazurach i Warmii - 2,2% na Powiślu - 7,6%
Górny Śląsk ( polsko - niemiecki) Dramatycznie. Trzy powstania śląskie…
…. konferencja w Teheranie - wielka trójka uzgodniła granice Polski na wschodzie i rekompensatę kosztem Niemiec na zachodzie,
Państwo słowackie naznaczone było piętnem hitleryzmu - powstanie i ideologia,
Słowacja wysłała wojska na front wschodni; wprowadziła ustawę antyżydowską - deportacje Żydów trwały od marca do października 1942, później zawieszone pod wpływem protestów biskupów słowackich i Watykanu…
… solidarności i wzajemne wspieranie się ze „swoimi”),
współcześnie głównym kryterium jest samoidentyfikacja.
Terminy do oznaczenia i postaw w stosunkach narodowych: ksenofobia - niechęć lub wrogość do ludzi pod względem etnicznym,
szowinizm - rozumiany najczęściej jako miłość bezkrytyczna do własnego narodu; to przekonanie o jego wyższości nad innymi i wrogość wobec nich. To na ogół skrajna postać nacjonalizmu…
… do niej, poczucie solidarności i wzajemne wspieranie się za „swoimi” Współcześnie głównym kryterium jest samoidentyfikacja. Terminy do oznaczenia i postaw w stosunkach narodowych
Ksenofobia - niechęć lub wrogość do ludzi pod względem etnicznym Szowinizm - rozumiany najczęściej jako bezkrytyczna miłość do własnego narodu przekonanie o jego wyższości nad innymi i wrogości wobec innych Etnocentryzm - postawy…
… : Wielkopolska ( polsko-niemiecki) ziemia Suwalska , Ziemia wileńska ( polsko - litewski) , Ziemia lwowska ( polsko - ukraiński), Śląsk Cieszyński (polsko- czeski) , Słowacja, Siedmiogród i Banat , Bukowina, Besarabia 1919 Pomorze zachodnie, Warmia i Mazury, Górny Śląsk ( polsko niemiecki ) Kształtowanie się drugiej Rzeczypospolitej
Walki polsko - ukraińskie we Lwowie 0 Galicja wschodnia - do polski…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz