Polska w Europie-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polska w Europie-opracowanie - strona 1 Polska w Europie-opracowanie - strona 2 Polska w Europie-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Polska w Europie
Państwo pierwszych Piastów
słowiańszczyzna wyodrębniła się dość późno, około V w. n.e. Późniejsze ruchy ludnościowe hamowały rozwój regionu, który nabrał przyspieszenia dopiero około VIIIw.
X wiek - ekspansja Polan spowodowana rozwojem społecznym
Więzi między mieszkańcami Polski
• w okresie późnego średniowiecza kształtowały się zręby kulturowe państwa polskiego
• w XIV wieku zauważalne są elementy ksenofobiczne, które które umacniały poczucie „polskości”
Granica zachodnia od 1466 r., aż do pierwszego rozbioru była stała. W przeciwieństwie do wschodniej...
I Rzeczposlpolita Polsa:
⁃ ciązy na wschodzie
⁃ decentralizacja gospodarki i władzy. Słabość wladzy centralnej!
Okres zaborów:
⁃ „Polska pruska”, „Polska rosyjska”
⁃ łatwość przekraczania granic
⁃ „Polak katolik”
⁃ po czasie zaczęły się jednak wyłaniac różnice zaborowe
II Rzeczpospolita:
⁃ odgórna polityka integracji ziem
⁃ problem z wyznaczaniem granic wewnętrznych/administracyjnych
⁃ walki polsko- ukraińskie
⁃ walka o granice wschodnią - Litwa: problem: konferencja pokojowa w Paryżu nie ustaliła granicy wschodniej Polski. W tym samym czasie rozpoczęła się ekspansja Armii Radzieckiej. Bitwa Warszawska: Armia Czerwona szla w dwóch kierunkach → „cud nad Wisłą” 14-17 sierpnia 1920. 15 sierpnia przełomowy.
Konsekwencje: podobienstwa i różnice państw europy wschodniej z sytuacją w Polsce
ROSJA: (zaczyna pytać)
Gospodarka: Pierejestrojka: podejmowano niesmiałe próby reform. Większosć bez powodzenia
⁃ duża korupcja
⁃ szybkie zniechęcenie reformami
⁃ „choroba holenderska” w ekonomii; holendrzy okryli zloża ropy i gazu; przemysl wydobywczy stał się galęzią dominującą, mialo to katastrofalne skutki dla innych gałęzi przemysłu. Inne sektory holenderskiej gospodarki podupadały. Uzaleznienie gospodarki od nadmiernego rozwoju przemysłu wydobywczego.
⁃ Specyfiką przekształceń własnościowych w Rosji było powstanie grupy oligarchów
⁃ Polityka Putina - mocarstwo surowcowe
⁃ silna władza wykonawcza: część kultury politycznej; charakterystyczne dla państw europy wschodniej
Ustrój federalny, silna eładza prezydenta.
Rosjanie w wybranych państwach poradzieckich (odsetek)1999-2004:
Federacja Rosyjska: 79,8
Ukraina: 17,3
Bialoruś: 11,4
Litwa: 6,3


(…)

… integracji:
podziały klasowe
brak silnej władzy centralnej (w reszcie Europy kształtowały się monarchie absolutne, administracja fiskalna)
brak jednego silnego rynku (kilka rynków lokalnych)
silne podziały religijne
Czynnikiem integrującym były tak naprawdę świadomość polityczna
Księstwa zależne:
Księstwo Warszawskie (1807-1815)
Wielkie Księstwo Poznańskie (1815-1848)
Królestwo Polskie (kongresowe) (1815…
…. Instrument ekonomiczny - gaz, ropa - doktryna Putina - mocarstwo surowcowe instrumentem polityki zagranicznej.
Partie: od '52 KPZR, brak tradycji pluralizmu politycznego, monopartia. Obecnie istnieją partie proprezydenckie i antyprezydenckie. Wysokie wyniki, oprócz Jednej Rosji wchodzą Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej (G.Zuganow) oraz Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji (naziole, W.Żyrinowski…
… dokonali po raz pierwszy w dziejach nauki skroplenia tlenu i azotu
Ignacy Łukasiewicza
Maria Skłodowska - Curie
Kazimierz Funk - pojęcie 'witamina', odkrywanie i badanie
Henryk Arctowski Stefan Szulc-Rogoziński, Edmund Strzelecki, Ignacy Domeyko. Jan Witkiewicz, Józef Kowalewski, Benedykt Dybowski, Bronisław Piłsudski, Edward Piekarski, Jan Czerski - XIX w. - uczeni-podróżnicy
Stanisław Kierbedź - Most Kierbedzia w WWA
Stefan Drzewiecki - konstruktor jednej z pierwszych łodzi podwodnych, konstruktor samolotów
Lwowsko-Warszawska szkołą ekonomiczna
założona przez Kazimierza Twardowskiego, pod koniec XIX w. we Lwowie i rozwijana dalej przez jego uczniów również w Warszawie
Szukanie polskiej drogi w filozofii, nie trzeba opierać się na francuskiej, angielskiej czy niemieckiej
Ajdukiewicz, Kotarbiński…
… Polski wtłoczonej między dwa potężne organizmy polityczne.
Projekty nacjonalistyczne
J.L. Popławski - Polska Chrobrego - ziemie pomiędzy Odrą a Bugiem
R. Dmowski - Wielka Polska - imperializm duchowy, Polska jako przedmurze chrześcijaństwa
Polska Trzech Mórz - wielopoziomowy proces integracji politycznej geograficznego centrum Europy - unia państw skandynawskich, Polska, i Czechy, Polska, Rumunia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz