Historyczne uwarunkowania polityki bezpieczeństwa RP- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 707
Wyświetleń: 2366
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historyczne uwarunkowania polityki bezpieczeństwa RP- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Niezmienność celów strategicznych polityki bezpieczeństwa RP
Ochrona niepodległości i niezawisłości Rzeczypospolitej oraz utrzymanie nienaruszalności granic i integralności terytorialnej państwa. Ochrona demokratycznego porządku ustrojowego, bezpieczeństwa obywateli oraz praw człowieka i podstawowych wolności wszystkich osób znajdujących się pod jurysdykcją RP. Ochrona dziedzictwa narodowego, w tym substancji materialnej i duchowej wytworzonej przez pokolenia, których spadkobiercą jest dzisiejsze społeczeństwo Rzeczypospolitej. Zapewnienie warunków cywilizacyjnego i gospodarczego rozwoju Polski, dobrobytu jej obywateli, pomyślnych perspektyw rozwojowych, które są podstawą społecznej stabilności i pozycji międzynarodowej państwa. Ochrona środowiska naturalnego jako dobra narodowego, będącego warunkiem zrównoważonego rozwoju i ludzkiego bezpieczeństwa. Wnoszenie wkładu w umacnianie pokoju, stabilności i bezpieczeństwa międzynarodowego. HISTORYCZNE PODŁOŻE DYLEMATU BEZPIECZEŃSWA RP
Historia jako źródło wiedzy o tym jak należy postępować a czego należy się wystrzegać
Szczególne znaczenie w odniesieniu do bezpieczeństwa narodowego ma synteza źródeł potęgi Polski oraz przyczyn upadku I RP, a także klęski wrześniowej 1939 r.
Karl von Clausewitz - o Polsce i przyczynach jej upadku w XVIII wieku; dzieło O wojnie, 1831 -„ich nikczemne obyczaje państwowe i niezmierzona lekkomyślność szły ręka w rękę i w ten sposób pędzili w przepaść.(…) A kraju tego nie można było traktować jako zamkniętego domu lecz jako drogę publiczną, po której stale grasowały obce wojska. Polska w owym czasie była pod względem politycznym niewiele więcej niż nie zamieszkałym stepem” ETAPY W HISTORII POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA POLSKI
Od powstania państwa polskiego do 1333 roku - okres wojen - kształtowanie państwa polskiego - brak bezpieczeństwa
Od 1333 roku do 1660 - 300 lat względnego bezpieczeństwa - rozkwit i rozwój państwa polskiego - najlepszy okres w historii
Schyłek XVII i wiek XVIII regres państwa - brak bezpieczeństwa - niedostrzegane zagrożenie dla bytu państwowego - okres tzw. stepu w polityce bezpieczeństwa I RO Wiek XIX do wybuchu I wojny światowej - okres niewoli
Lata 1918-1939 - Polska niepodległa - niski poziom bezpieczeństwa
II wojna światowa - zagłada
Okres PRL-u - brak suwerenności w zakresie polityki bezpieczeństwa Po 1989 roku - okres bezpieczeństwa - członkostwo w NATO i UE
HISTORYCZNE UWARUNKOWANIA DYLEMATU BEZPIECZEŃSTWA RP
I. POŁOŻENIE GEOPOLITYCZNE
TEZA: problemem, z którym Polska nie potrafiła sobie przez długi czas radzić, było dopasowanie jej polityki bezpieczeństwa do wymogów sytuacji geopolitycznej państwa

(…)


Wojciech Chrzanowski
Karol Stolzman Ignacy Prądzyński Józef Bem Kazimierz Duch TEORIA WOJNY LUDOWEJ
Henryk Kamieński II RZECZPOSPOLITA
MYŚL STARTEGICZNA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
MYŚL ROMANA DMOWSKIEGO
MYŚL WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO
Studium planu strategicznego Polski przeciw Niemcom TADEUSZA KUTRZEBY I STEFANA MOSSORA
OKRES PRL-U
PRL - wykonawczynią cząstki strategii międzynarodowej bloku komunistycznego
Wtórność…
… ważnym zadaniem dla bezpieczeństwa Polski i Europy uniemożliwiający odtworzenie imperialnych zdolności Rosji
szansą dla tworzenia trwałych podstaw bezpieczeństwa narodowego Polski może być pozyskanie USA jako strategicznego sojusznika 4. ZMIANA TREŚCI DYLEMATU GEOPOLITYCZNEGO POŁOŻENIA POLSKI
TEZA - zmierzch idei atlantyckiej
SYMPTOMY:
od końca zimnej wojny USA i UE rozwijają odmienne koncepcje polityki…
… III ZMIENOŚĆ ŚRODOWISKA ZEWNĘTRZNEGO
Jedno z najpoważniejszych wyzwań dla bezpieczeństwa Polski - problem z dostrzeżeniem, oceną i adaptacją do nowych trendów zachodzących w środowisku zewnętrznym
Mimo formalnej przynależności do cywilizacji zachodniej Polska wielokrotnie pozostawała poza procesami, które były właściwe dla jej rozwoju: wiek XV/XVI na Zachodzie powstają monarchie absolutne, wiek XVII…
… miało (ma?!) kluczowe znaczenia z punktu widzenia panowania w Europie (nad światem wg niektórych koncepcji geopolitycznych)
Położenie Polski między dwoma mocarstwami: Rosją i Niemcami
2. ZNACZENIE GEOPOLITYKI
I Rzeczpospolita
Geopolityka pojawiła się w dziejach Europy wraz z nastaniem państw narodowych, scentralizowanych, sprawnie administrowanych, utrzymujących armię zawodową i prowadzących politykę…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz