Podstawy teorii polityki - strona 2

Władza - wiadomości ogólne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. Roman Bcker
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812

dr hab. Roman Bcker. Notatka składa się z 2 stron. Władza - orientacja kratocentryczna - (kratos - władza) - polityka jako nauka o władzy. Pojęcie władzy jest czymś co dotyczy relacji między ludźmi, ale również zależności między zwierzętami. Jest rodzajem stosunków społecznych. Ma charakter rela...

Zachowania i działania polityczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. Roman Bcker
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 140
Wyświetleń: 707

dr hab. Roman Bcker. Notatka składa się z 4 stron. 6. ZACHOWANIA I DZIAŁANIA POLITYCZNE Zachowaniami ludzkimi w psychologii zajmuje się kierunek nazywany behawioralizmem . Na podstawie zewnętrznych objawów zachowania człowieka można określić co czuje wewnątrz . Behawioraliści twierdzili, że wszys...

Bunt mas - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Łukasz Dominiak
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 4200
Wyświetleń: 6468

J. Ortega y Gasset „Bunt mas” I Zjawisko aglomeracji - osiągnięcie przez masy pełni władzy społecznej najcięższy kryzys, jaki może spotkać społeczeństwo, naród i kulturę - zjawisko aglomeracji - zjawisko „pełności”; znalezienie miejsca staje się problemem; wszechobecność tłumu (kiedyś tego nie ...

Trzy czyste typy prawomocnego panowania - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Łukasz Dominiak
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 154
Wyświetleń: 868

TRZY CZYSTE TYPY PRAWOMOCNEGO PANOWANIA - M. WEBER   PANOWANIE - tzn. prawdopodobieństwo, że określony rozkaz zostanie wykonany, może opierać się na różnych motywach posłuszeństwa. W postaci czystej istnieją tylko trzy typy „podstaw prawomocności” panowania, których każdy, - jeśli rozpatrujemy t...

Polityka a interes

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Łukasz Dominiak
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1344

1. POLITYKA i INTERES Polityka: sztuka osiągania założonych celów; zespół działań podjętych przez ośrodek decyzyjny, zmierzających do osiągnięcia zamierzonych celów za pomocą odpowiednio dobranych środków. Arthur Bentley : grupa istnieje tylko wówczas, gdy kształtuje się na podstawie łączących j...

Logika odkrycia naukowego - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Łukasz Dominiak
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2121

Logika odkrycia naukowego opracowanie anonimowe Przeróbka na pdf ze spisem treści i łączem do tematów dla  www.poli.iforums.pl forum studentów politologii UMK Spis treści opracowania: Część I. Wstęp do logiki  Rozdział 1. Przegląd niektórych problemów podstawowych.  §1. Problem indukcji.  §2. Eli...

Teorie według Poppera

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Łukasz Dominiak
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1148

Zadanie logiki odkrycia naukowego dokonanie logicznej analizy, procedury badawczej (badacz formułuje, konstruuje zdania, hipotezy, systemy teorii) i zbadanie metod nauk empirycznych wnioskowanie indukcyjne prowadzi od zdań jednostkowych (szczegółowych) tj. sprawozdania z eksperymentu, do zdań un...

Teoria polityki - zagadnienia i definicje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Łukasz Dominiak
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1267

Zagadnienia na PTP- ćwiczenia 3. Polityka i interes polityczny- definicja terminu polityka, podmiotowość polityczna, potrzeby i interesy polityczne, grupy interesu. → Polityka 1) (Chmaj/Żmigrodzki) Definicja: „zespół działań podjętych przez ośrodek decyzyjny, zmierzających do osiągnięcia zamierzo...

Teoria polityki - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. Roman Bcker
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 280
Wyświetleń: 910

Podstawy teorii polityki Polityka i interes polityczny. Polityka: sztuka osiągania założonych celów; zespół działań podjętych przez ośrodek decyzyjny, zmierzających do osiągnięcia zamierzonych celów za pomocą odpowiednio dobranych środków. Najistotniejszy podział definicji polityki: podmiotowe i p...

Elity polityczne - podstawowe zagadnienia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. Roman Bcker
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2149

dr hab. Roman Bcker. Notatka składa się z 2 stron. 12. ELITY POLITYCZNE Słowo elita pochodzi od łacińskiego eligere - wybrańcy. Teoretyczne definicje elity akcentują wyraźne kryteria wyodrębnienia elity od wszelkich innych grup społecznych. Zajmowanie najwyższego miejsca w pionowej strukturze spo...