Podmiotowość i reprezentacja polityczna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1491
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podmiotowość i reprezentacja polityczna  - strona 1 Podmiotowość i reprezentacja polityczna  - strona 2

Fragment notatki:

dr hab. Roman Bcker. Notatka składa się z 2 stron.
5. PODMIOTOWOŚĆ I REPREZENTACJA POLITYCZNA Podmiotowość polityczna to zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji politycznych . To zdolność do samodzielnego wykonywania danej roli społecznej. Wszystkie zachowania ludzkie można przedstawić pomiędzy dwoma typami idealnymi (upodmiotowionym i uprzedmiotowionym - reifikacja). Nie ma w pełni upodmiotowionej roli, tak jak nie ma w pełni uprzedmiotowionej roli. WIELKA GRUPA SPOŁECZNA ROLA POLITYCZNA ORGANIZACJA POLITYCZNA Organizacja polityczna kreuje role polityczne, reprezentuje wielką grupę społeczną. Wielka grupa społeczna determinuje istnienie organizacji politycznej, decyduje o jej istnieniu. Organizacja polityczna powinna dbać o interesy wielkiej grupy społecznej, czasami przesądza o jej istnieniu. Organizacja polityczna determinuje powstanie ról politycznych, nie ma ról politycznych poza organizacjami politycznymi. Organizacja polityczna wytwarza wiele ról politycznych, organizacja polityczna jest formą skupiającą wiązkę ról politycznych. Role polityczne mogą determinować istnienie organizacji politycznej. Sposób wykonywania roli politycznej może przesądzić o istnieniu organizacji politycznej. Wielka grupa społeczna to podmiot ostateczny, organizacja polityczna to podmiot pośredni, człowiek pełniący rolę w danej organizacji to podmiot bezpośredni. Podmiot bezpośredni to ten, który podejmuje decyzje, podmiot pośredni tworzy strukturę, formę, kształt dla możliwości funkcjonowania podmiotu bezpośredniego, podmiot ostateczny nieodwołalnie rozstrzyga o kluczowych kwestiach, od których nie ma odwołania. Suwerenem politycznym jest wielka grupa społeczna - podmiot ostateczny - pod warunkiem, że jest upodmiotowiona . Rolę suwerena w społeczeństwie zamkniętym pełni aparat władzy reprezentowany przez urzędników państwowych, funkcjonariuszy państwowych, biurokrację. Niezależnie od systemu politycznego, wielka grupa społeczna rozstrzyga ostatecznie; jako podmiot władczy - posiadanie stanowiska władczego lub hegemonicznego.
Wielka grupa społeczna to podmiot interesu, czyli artykułowanych, uświadomionych potrzeb, pragnień, dążeń politycznych, wspólnych dla całej grupy społecznej. Organizacja polityczna to podmiot działań politycznych, natomiast role polityczne to podmiot decyzji politycznej. Suwerenność polityczna nie jest tożsama z suwerennością państwową. Reprezentacja polityczna to zdolność do artykułowania (przedstawiania), agregowania (zestawiania, porządkowania, uogólniania) i realizowania (urzeczywistnianie) interesów politycznych . Jest to taki stan, w którym konieczne jest nie tylko wyrażanie, porządkowanie ale i urzeczywistnienia interesów wielkiej grupy społecznej. Jeśli wielka grupa społeczna nie jest upodmiotowiona to naturalnym stanem jest

(…)

Vilfredo Pareto proces ten polega na nieuchronnym, wyraźnym wyodrębnieniem się interesów reprezentantów od reprezentowanych. Jest to alienacja polityczna. Poziom między reprezentacją polityczną, a alienacją polityczną - im więcej podejmuje się decyzji, tym większe ryzyko popełnienia błędnych decyzji, podejmując decyzję trzeba się liczyć z pominięciem jakiegoś segmentu grupy społecznej - dystrybucja dóbr rzadkich. To powoduje, że następuje spadek reprezentatywności. W strukturach państw totalitarnych nie ma alternacji. Struktury demokratyczne tworzą taką sytuację, w której małe są szanse na wybuch gwałtownego przewrotu. Struktury bezalternacyjne wywołują sytuacje wybuchu, przewrotu, rewolucji. Podmiotowość polityczna
jest antynomią przedmiotowości
Mirosław Karwat - podmiotowość polityczna to zdolność…
… zdolność do artykulacji, agregacji i realizacji interesów, potrzeb, aspiracji, dążeń (nie chodzi o to by mieć potencjał, lecz o to by to rzeczywiście robić)
agregacja - zbieranie, porządkowanie, by potrzeby, cele stały się potrzebami, celami ogółu
pełna alienacja i pełna reprezentacja
typy reprezentacji społecznej:
naturalny reprezentant - z powodu wykonywanej roli społecznej jest przedstawicielem danej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz