Pojęcie "podmiotowości" w stosunkach międzynarodowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1785
Wyświetleń: 6055
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie Pojęcie

Fragment notatki:

Pojęcie „podmiotowości” w sm:
a) istota podmiotowości
b) podmiotowość politycznomiędzynarodowa
c) podmiotowość prawnomiędzynarodowa
Podmiotowość to zdolność do celowego, świadomego działania. Jeśli tego nie ma, to jest ubezwłasnowolniony i nie jest podmiotem w życiu społecznym. Takie rozumienie podmiotowości daje punkt wyjścia do rozumienia podmiotowości politycznej. Podmiotowość polityczna jest stopniowalna.
Stopniowalność podmiotowości politycznej:
Jednostka jako decydent polityczny
Organizacja wielkiej grupy społecznej (państwo, partia polityczna, stowarzyzsenie, itd.) jako podmiot efektywny. Są to zorganizowane grupy społeczne (mają wyodrębnioną reprezentację)
Wielka grupa społeczna (naród, warstwa społeczna) jako podmiot potencjalny
Podmioty sm mogą mieć podmiotowość:
politycznomiędzynarodowa
prawna
Nie każdy uczestnik sm jest jednocześnie podmiotem pm. Status formalny uczestników sm jest różny, część ma podmiotowość politycznomiędzynarodową, ale nie ma prawnomiędzynarodowej.
Przyjmuje się, że aby być uczestnikiem sm, trzeba spełniać dwa kryteria:
-być zorganizowaną grupą społeczną -prowadzić działania o charakterze transgranicznym
Podmioty pm: 1. Państwa
2. Organizacje międzyrządowe
3. Ruchy narodowowyzwoleńcze, które stworzyły strukturę reprezentacji(które wykształciły struktury rządzenia, czyli takie państwa w procesie stawania się, np. OWP)
4. Stolica apostolska(nie jest tożsama z Watykanem, ale nie występują jako strony jednocześnie w danej sprawie)
Kryteria podmiotowości prawnomiędzynarodowej: Zdolność prawna - zdolność bycia podmiotem praw i obowiązków wynikających z prawa międzynarodowego.
Zdolność do czynności prawnych. Obejmuje:
zdolność traktatową - zdolność do zawierania umów międzynarodowych
prawo legacji - oznacza możliwość utrzymywania oficjalnych stosunków z innymi podmiotami prawa międzynarodowego:
- legacji czynnej - możliwość wysyłania własnych przedstawicieli (delegacji) do innych podmiotów prawa międzynarodowego.
- legacja bierna - możliwość przyjmowania wysłanników.
zdolność procesowa - zdolność bycia stroną w sporze przed sądami międzynarodowymi(z tym, że to statut Trybunału stanowi, kto może być stroną w porze, np. Europejski Trybunał Praw Człowieka(jednostki), Europejski Trybunał Sprawiedliwości(państwa)
Istotą zdolności do czynności prawnych jest podejmowanie własnych działań, które prowadzą do określonych skutków prawnych.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz