Decyzje polityczna i procesy decyzyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 805
Wyświetleń: 3199
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Decyzje polityczna i procesy decyzyjne  - strona 1 Decyzje polityczna i procesy decyzyjne  - strona 2 Decyzje polityczna i procesy decyzyjne  - strona 3

Fragment notatki:

dr hab. Roman Bcker. Notatka składa się z 3 stron.
7. DECYZJE POLITYCZNE I PROCESY DECYZYJNE Według A. W. Jabłońskiego decyzja to akt nielosowego, czyli rozmyślnego wyboru przyszłego działania lub zaniechania. Marek Żmigrodzki definiuje decyzję polityczną jako nielosowy wybór działania lub zaniechania politycznego dokonywany w polu polityki . Podaje jednocześnie elementy tego aktu :
Procesowy - nielosowy wybór potraktowany jako akt społeczny wynikający z analizy rzeczywistości. Podmiotowy - ośrodek decyzyjny danego społeczeństwa. Przedmiotowy - pole polityki. Wykonawczy - dosłownie decyzja polityczna.
Motywacje podejmowanych decyzji :
interesy polityczne grupowe i jednostkowe
dążenie do zdobycia i utrzymania władzy politycznej przez elitę rządzącą lub opozycję
indywidualne ambicje polityków
potrzeby wynikające z racji stanu
przypadkowe sytuacje, związane w szczególności z tak zwanymi zjawiskami posiadającymi doniosłość polityczną, to znaczy różnymi wydarzeniami niezależnymi od woli człowieka, ale posiadającymi duże znacznie dla politykiDecyzja polityczna - to nielosowy wybór działania lub zaniechania dokonywany przez ośrodek decyzyjny w polu polityki (to def. ogólna pod warunkiem że będziemy traktowali ośrodek decyzyjny w stopniu bardzo szerokim (każdy polityk etc. kto jest w stanie samodzielnie działać))
Ośrodek decyzyjny to ten, który jest organem politycznym jakiejś struktury politycznej
Decyzja polityczna - to nielosowy wybór działania lub zaniechania dokonywany przez każdy podmiot w sprawach dotyczących dystrybucji, kreacji i ochrony dóbr publicznych
Nielosowy wybór działania - wybór świadomy, wg jakiegoś kryterium. Nie oznacza uświadomienia sobie wszystkich możliwych kwestii. Mamy do czynienia ze wzięciem pod uwagę jakiegoś kryterium.
Jeśli kryterium jest losowe itp. to wtedy nie jest to działanie.
4 aspekty:
procesowy - jakiś proces, podejmowanie jakiegoś wyboru, rozstrzygnięcia
podmiotowy - jakiegoś samodzielnego bytu
przedmiotowy - decyzje polityczne, to te, które dotyczą sfery dóbr publicznych
wykonawczy - wprowadzenia w życie, implementacji
rodzaje decyzji politycznych (kryteria): wg rangi i kryterium czasowego
strategiczne (perspektywiczne) - polegają na wyznaczeniu celów ogólnych o długiej perspektywie czasowej (np. powołanie samorządów wojewódzkich, wprowadzenie OFE)
bieżące, taktyczne - realizuje się cele ogólne w sytuacjach względnie powtarzalnych (np. co roczne ustalanie budżetu państwa)
operatywne (doraźne) - dotyczące spraw drobnych (np. personalnej obsady)
wg kryterium wiedzy dostępnej podmiotowi decyzyjnemu

(…)

… na dostępnej wiedzy, bez zamiaru ich realizacji
proces decyzyjny - zespół powiązań przyczynowo-skutkowych, od momentu powstania sytuacji decyzyjnej aż do implementacji decyzji
David Easton - schemat cybernetyczny:
input - pewien zestaw informacji wchodzących do ośrodka decyzyjnego
 - ośrodek decyzyjny output - rezultatem jest decyzja
R - konsekwencją decyzji jest rezultat
← rezultat powoduje powstanie nowej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz