Decyzje polityczne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2037
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Decyzje polityczne-opracowanie - strona 1 Decyzje polityczne-opracowanie - strona 2 Decyzje polityczne-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

DECYZJE POLITYCZNE :
Definicja - akt nielosowego wyboru działania lub zaniechania politycznego dokonywany przez ośrodek decyzyjny w polu polityki
Podział decyzji politycznych wg. następujących kryteriów :
rangi i charakteru czasowego (decyzje strategiczne i perspektywiczne) wiedzy dostępnej podmiotom decyzyjnym ( podejmowane w warunkach pewności, niepewności i ryzyka)
adresata (decyzje o charakterze ogólnospołecznym, partykularne - kierowane do określonych grup społecznych i odnoszące się do poszczególnych obywateli)
szczebla na jakim wydawane są decyzje (międzynarodowe, narodowe, lokalne)
stopnia doskonałości ( decyzje całościowo zoptymalizowane, częściowo zoptymalizowane, zadawalające, niezadawalające, nietrafne)
ze względu na związek między potrzebami społecznymi a możliwościami decydentów (przyczynowe - odnoszące się do przyczyn społecznych, całościowe - odnoszące się do jednej z dziedzin)
Proces decyzyjny, jest to zespół powiązań przyczynowo-skutkowych występujących wewnątrz ośrodka decyzyjnego, uwzględniającego sytuację decyzyjną, strukturę ośrodka decyzyjnego i cele decydenta (J. Pietraś)
Proces decyzyjny zachodzi w 4 poziomach :
racjonalnym
emocjonalnym
społecznym
organizacyjnym (odnoszącym się do bezpośredniego otoczenia ośrodka podejmującego decyzje)
Fazy procesu decyzyjnego :
powstanie problemu i dostrzeżenie go przez ośrodek decyzyjny
zbieranie informacji, selekcja informacji
przygotowanie alternatywnych wariantów decyzji, konsultacja tych wariantów z zainteresowanymi grupami społecznymi
podjęcie decyzji proceduralnej i merytorycznej z określeniem celów działania w oparciu o hierarchi wartości politycznych
implementacja, czyli realizacja decyzji tak, by zgodznie z oczekiwaniami decydentów zmieniona została rzeczywistość
kontrola realizacji decyzji, analiza skutków decyzji ewentualna jej weryfikacja lub podjęcie nowej decyzji
Procesy polityczne podlegają często zakłóceniom, czynniki powodujące te zakłócenia to m.in. :
zakłócenie w procesie zbierania informacji
niewłaściwe dobieranie metod
podejmowanie decyzji zgodnych jedynie z wolą grupy społecznej związanej z decydentem, pozostających w sprzeczności z oczekiwaniami i potrzebami szerszych kręgów społecznych
podporządkowanie decydentowi instytucji w których przygotowuje się warianty decyzyjne
Ośrodek dezyzyjny :
to element (mechanizm) systemu politycznego lub struktur międzynarodowych w którym zapadają decyzje polityczne


(…)

… polityczne
Typologia ośrodków decyzyjnych (J. Pietraś)
wg poziomu decyzyjnego (narodowe, międzynarodowe)
wg miejsca ośrodka w systemie (związane z organiami państwa, nie będące organami państwa - centrale partyjne, nieformalne ośrodki decyzyjne)
ze względu na czas funkcjonowania ( stałe, powoływane ad hoc)
ze względu na stopień hierarchizacji (zhierarchizowane, niezhierarchizowane)
wg. stopnia podejmowanego…
… racjonalności (D. Miller, M. Starr) którą charakteryzuje :
decyzja optymalna w danym momencie, może okazać się nieoptymalną w innym
decydent działa często pod presją czasu
istnieje wiele czynników, które pozostają poza kontrolą decydenta
kryteria optymalizacji decyzji politycznych :
aksjologiczne
praksologiczne, pragmatyczne ( optymalizacja decyzji ze względu na efekt np. ekonomiczny)
społeczne (normatywne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz