Logistyka - strona 3

Trans-Europejskie Sieci Transportowe

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Marek Matczak
 • Logistyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 882

Geneza powstania oraz kluczowe pojęcia odnoszące się do Trans- Europejskich Sieci  Transportowych (TEN-T).        Koncepcja sieci transeuropejskich (TEN) powstała w latach 80-tych, wraz z projektem  stworzenia Jednolitego Rynku. TEN stanowią część koncepcji Pan-Europejskiej Sieci  Transportowej, kt...

Logistyka procesów zwrotnych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Marek Matczak
 • Logistyka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 924

Logistyka procesów zwrotnych oraz podstawowe przedmioty i procesy w  niej wykorzystywane.      Logistyka procesów zwrotnych  – jest to logistyka w sferze utylizacji odpadów, polega na  tworzeniu łańcuchów logistycznych łączących miejsca powstawania odpadów z miejscami ich  utylizacji.   Obejmuje ta...

Magazyny i centra logistyczne - Klasyfikacje magazynów

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Marek Matczak
 • Logistyka
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2730

MAGAZYNY, CENTRA LOGISTYCZNE. Magazyn –  jednostka organizacyjno – funkcyjna zajmująca się magazynowaniem dóbr materialnych czasowo wyłączonych z użycia, dysponując odpowiednią: -przestrzenią -urządzeniami/wyposażeniem technicznym Magazyn stanowi element SUPRASTRUKTURY transportu Czynniki wpływając...

Logistyka - opracowanie zagadnień egzaminacyjnych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Marek Matczak
 • Logistyka
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1302

Logistyka- przyczyny rozwoju   Przejscie z rynku producenta na rynek konsumenta   Bariera podwyższania efektywności produkcji w sferze techniki i technologii   Rozszerzanie się palety oferowanych produktow oraz zmiany ich struktury   Zmiana filozofii utrzymania zapasow 50:50 = 10:90   Gwałtownie ro...

Zrównoważony rozwój - opracowanie

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Marek Matczak
 • Logistyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 637

Przyczyny wdrazenia koncepcji zrownowazonego rozwoju: -wzrost swiadomosci ekologicznej spoleczenstw -regulacje i akty prawne oraz rzadowe ograniczenia w eksploatacji srodowiska naturalnego -zwiekszenie spolecznego nacisku na poprawe jakosci srodowiska i rosnacych wymagan ekologicznych konsumentow -...

Funkcje i zadania operatorów 3PL i 4PL

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Marek Matczak
 • Logistyka
Pobrań: 525
Wyświetleń: 4081

Podstawowe funkcje i zadania operatorów 3PL i 4PL.      -  3 PL (third-party logistics)  oznacza korzystanie z zewnętrznych organizacji do pełnienia f.  logistycznych, które mogą dotyczyć całego procesu logistycznego lub tylko wybran...

Kody kreskowe w systemach logistycznych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Marek Matczak
 • Logistyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 770

Właściwości oraz efekty wykorzystania kodów kreskowych w  systemach logistycznych.      Kod kreskowy  – graficzna reprezentacja informacji poprzez kombinację ciemnych i jasnych  elementów, ustalonych według danego kodu. Kod kreskowy przeznacz...

Koncepcja logistycznej obsługi klienta

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Marek Matczak
 • Logistyka
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2177

Koncepcja logistycznej obslugi klienta Obsluga klienta - to umiejętność lub zdolność systemu logistycznego przedsiębiorstwa do sprawnego i efektywnego zaspakajania potrzeb oczekiwan i wymagan klientow pod względem niezawodności, wygody,...

Materiały na egzamin z logistyki - Cz.III: Strategie

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Marek Matczak
 • Logistyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 903

STRATEGIE: 1. Zagarniecie wszystkich korzyści – my mocni dostawca slaby 2. Rozwaga – sredni my, sredni oni 3. Dywersyfikacja – my mali oni wazni. LOGISTYKA PRODUKCJI: 1.  Obejmuje procesy fizycznego przepływu materiałów półfabrykatów i energii oraz informacji w sferze produkcji. 2.  W jej ramach na...