Prawo, etyka i własność intelektualna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2527
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo, etyka i własność intelektualna - strona 1 Prawo, etyka i własność intelektualna - strona 2 Prawo, etyka i własność intelektualna - strona 3

Fragment notatki:norma postepowania - punkt styczny prawa i etyki (zakazy, nakazy, pozwolenia)

Norma: hipoteza +dyspozycja +sankcja
↓ ↓ ↓
adresat (zachowanie konsekwencje prawne , niezachowanie wg normy
okoliczności adresata)
nakaz/ zakaz/
/dozwolenie/
Norma ma charakter generalny i abstrakcyjny - skierowane do pewnej klasy adresatów i wymagają pewnych powtarzalnych zachowań

Majątkowe: uprawniają twórcę do wyłącznego korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji
- skonstruowane na wzór prawa własności: różnica - autorskie prawa majątkowe maja charakter terminowy; trwają one przez cale życie twórcy + 70 lat od końca roku kalendarzowego w którym zmarł twórca
1. pola eksploatacji art 50
- wytwarzanie egzemplarzy utworu
- wprowadzenie do obrotu oryginału utworu lub jego egzemplarzy
- rozpowszechnianie utworów w inny sposób np. przez publiczne udostepnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do swego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym /Internet/

4.10.2012norma postepowania - punkt styczny prawa i etyki (zakazy, nakazy, pozwolenia)
Norma: hipoteza +dyspozycja +sankcja ↓ ↓ ↓ adresat (zachowanie konsekwencje prawne , niezachowanie wg normy okoliczności adresata) nakaz/ zakaz/ /dozwolenie/
Norma ma charakter generalny i abstrakcyjny - skierowane do pewnej klasy adresatów i wymagają pewnych powtarzalnych zachowań np. norma generalna : kto ze swojej winy cos komuś zniszczy zobowiązany jest do naprawy adresat: każdy kto dokonał szkodydyspozycja: naprawićsankcja: odgórnie i tak go dopadnie
Moralność i etyka - nie ma sankcji prawnych Ocena - stosunek emocjonalny do zdarzeń ( zdanie na temat nie przestrzegania norm)w prawie są oceny - zbrodnia dokonana ze szczególnym okrucieństwem - tak czy nie? (priorytetem są normy)
Ocena niesie ze sobą wartość (lepsze, gorsze) - ocenianie - wartościowanie
Wartości wskazują na pewne utrwalone oceny np. pacyfizm - wszelka przemoc jest zła wartość ocena (trwała)
Aksjologia - nauka o wartościach (np. pożyteczne) 11.10.2012Obowiązywanie norm:1. bo została ustanowiona przez osobę, która ma władzę nad adresatem normy - normy tetyczne2. bo jest uznana za słuszną przez adresata - normy aksjologiczne3. bo jest faktycznie przestrzegana w jakiejś grupie społecznej
norma prawna - norma tetycznan. moralna - n. aksjologicznan. obyczajowa - grupa 3n. religijne - n. tetyczna
n. prawna
obiektywna
sankcje
tetyczna
heteronomiczne (prawo pochodzi od kogoś)
zapisane
szczegółowe
n. moralna subiektywna
„brak” sankcji
aksjologiczna
autonomiczne (sami stanowimy prawo)
brak zapisu
ogólne
8.11.2012
Sprawy cywilno-prawne w sprawie aborcjinasciturus - mający się urodzić Sytuacja majątkowa dziecka poczętegoart8. kodeksu cywilnego - zdolność prawna otrzymujemy z chwilą urodzenia(możliwość bycia podmiotem prawa i obowiązków cywilno-prawnych)ALEart.927 pkt2 - dziecko poczęte może być spadkobiercą pod warunkiem ze się urodzi żywe (warunkowa zdolność do dziedziczenia dziecka poczętego) '64art.446 możliwość dochodzenia odszkodowania za tzw. szkody prenatalne (doznane przez dziecko przed jego urodzeniem) np. przeciwko lekarzom za błędy, niedopatrzenia itp., co spowodowało uszczerbek na zdrowiu dziecka; działanie innych osób, np. wypadek autobusu; przeciwko matce np. paliła, piła w trakcie ciąży co miało wpływ na zdrowie dziecka
22.11.2012
Ochrona własności intelektualnej - ustawa
ustawa z 94 rok u o prawie autorskim i p

(…)

… na znak towarowy
oznaczenie geograficzne - prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego
topografia układów scalonych - prawo z rejestracji topografii układów scalonych
Ochrona regulowana tą ustawą nie powstaje automatycznie w chwili stworzenia danego dobra
niematerialnego (jak było to w przypadku utworów chronionych prawem autorskich) lecz powstaje
ona dopiero po spełnieniu formalności określonych ustawą, a w szczególności rejestracji danego
dobra prawa w Urzędzie Patentowym RP.
Ad1. Patenty są udzielane na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do
przemysłowego stosowania. Nowy - nie jest częścią stanu techniki; poziom wynalazczy - nie wynika dla znawcy w sposób oczywisty ze stanu techniki (kreatywność, nowy pomysł).
!! nie udziela się na leczenie ludzi i zwierząt…
… geograficznego
Ad5. Topologia układów scalonych

… w sprawie aborcji nasciturus - mający się urodzić Sytuacja majątkowa dziecka poczętego art8. kodeksu cywilnego - zdolność prawna otrzymujemy z chwilą urodzenia(możliwość bycia podmiotem prawa i obowiązków cywilno-prawnych) ALE art.927 pkt2 - dziecko poczęte może być spadkobiercą pod warunkiem ze się urodzi żywe (warunkowa zdolność do dziedziczenia dziecka poczętego) '64 art.446 możliwość dochodzenia…
… za szkody moralne, powiązane z naruszeniem prawa i za szkody majątkowe
Odszkodowanie może zawierać 2x, 3x krotność kwoty jaką by twórca uzyskał jeśli by nie to naruszenie.
Odpowiedzialność prawna
Czyny: plagiat - przywłaszczenie cudzego utworu - narusza prawa osobiste (prawa do autorstwa utworu)
piractwo - rozpowszechnianie cudzego utworu bez uprawnienia ( w celu uzyskania korzyści majątkowych)
paserstwo
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz