Polityka monetarna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2051
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka monetarna - strona 1 Polityka monetarna - strona 2 Polityka monetarna - strona 3

Fragment notatki:1. Polityka monetarna NBP. Cel. Metody.

a Jakimi narzędziami do prowadzenia polityki monetarnej dysponuje NBP?
b Czym się różni ekspansywna polityka monetarna od restrykcyjnej?
c Na czym polegają operacje otwartego rynku?
d Omów politykę stóp procentowych NBP.
e Jaki jest skutek operacji repo?

5 Stopa rezerw obowiązkowych to 20% a NBP skupuje bony skarbowe wartości 1000 zł od banku Alaksa, który z kolei pożycza tę sumę klientowi na zakup samochodu.

BANKOWOŚĆ Polityka monetarna 1. Polityka monetarna NBP. Cel. Metody.
a Jakimi narzędziami do prowadzenia polityki monetarnej dysponuje NBP?
b Czym się różni ekspansywna polityka monetarna od restrykcyjnej?
c Na czym polegają operacje otwartego rynku?
d Omów politykę stóp procentowych NBP.
e Jaki jest skutek operacji repo?
2 Kreacja pieniądza
a Pan Jasiu wyjmuje 10000 zł ukryte w materacu i lokuje w banku PKU. Jaką sumę bank może pożyczyć teraz panu Heniowi, który chce kupić używany samochód? (stopa rezerw obowiązkowych wynosi 20%)
Pan Heniu kupuje samochód i przelewa 8000 zł na konto firmy Laweta w banku BPC. Jaką sumę może teraz pożyczyć ten bank? Określ maksymalną możliwości wtórnej kreacji pieniądza przy stopie rezerw obowiązkowych 20% i depozycie w wysokości 10000 PLN. Dlaczego rzeczywista kreacja pieniądza będzie daleka od maksymalnej?
Jaki wpływ miały powyższe operacje na podaż pieniądza?
b Mnożnik pieniądza Ale część pożyczek jest zamieniana na gotówkę więc: …..
ostatecznie Mnożnik bazy monetarnej zawsze wynosi więcej niż jeden. Tak czy nie?
c Przed świętami zwiększa się zwyczajowo popyt na gotówkę. Jaki ma to wpływ na mnożnik bazy monetarnej, bazę, podaż pieniądza?
d Ile wynosi mnożnik pieniądza jeśli stopa rezerw obowiązkowych to 10%, pieniądz żyrowy - 400 bilionów, lokaty - 800, rezerwy nadobowiązkowe - 0,8 ? e Czy wzrost współczynnika (gotówka/depozyty) (C/D) prowadzi do zmniejszenia się mnożnika pieniądza i podaży pieniądza? f System bankowy ma aktualnie 20 mln zdeponowanych jako obowiązkowe rezerwy. Jaka jest wartość depozytów w całym systemie bankowym?
g Co się stanie z mnożnikiem pieniądza w każdym z poniższych przykładów?
1 NBP obniży stopę rezerw obowiązkowych
2 Ludzie będą potrzebować dużych ilości gotówki do rozliczeń w szarej strefie
3 Kreacja pieniądza - zadania
4 Oto aktualny bilans banku BPI.
Aktywa Pasywa
gotówka 100 depozyty 9000
rezerwa w NBP 900
kredyty 8000
Rezerwa obowiązkowa wynosi 10%. Oblicz poziom rezerw tego banku. Ile bank może jeszcze pożyczyć?
5 Stopa rezerw obowiązkowych to 20% a NBP skupuje bony skarbowe wartości 1000 zł od banku Alaksa, który z kolei pożycza tę sumę klientowi na zakup samochodu. Właściciel salonu deponuje wpływy ze sprzedaży samochodu w banku Alfa. Pożyczek na jaką sumę może teraz udzielić bank Alfa? Jeśli udzieli tych pożyczek, jaki wpływ będzie miał ten fakt na podaż pieniądza?
Załóżmy że podobny proces odbędzie się w bankach Beta, Delta i Gamma. Uzupełnij tabelę poniżej.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz