Makroekonomia - kreacja pieniądza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia - kreacja pieniądza - strona 1 Makroekonomia - kreacja pieniądza - strona 2 Makroekonomia - kreacja pieniądza - strona 3

Fragment notatki:

Stwarzanie pieniądza
„Proces, z pomocą którego banki kreują pieniądza, jest tak prosty, że budzi wręcz sprzeciw. (...)
Wkłady (...) podlegały na podstawie zlecenia ich właścicieli transferowi na rzecz innych osób przy
regulowaniu rachunków z nimi. (...) zdeponowane monety służyły jako pieniądz, chociaż
pozostawały w banku i jednym pociągnięciem gęsiego pióra mogły zostać przekazane. (...) za
następnym pociągnięciem pióra można - w oparciu o pierwotny i bezczynny wkład - przyznać
pożyczkę z banku człowiekowi niebędącemu wierzycielem, czyli pierwotnym wkładcą. Niebagatelną
sprawą było również to, że bank otrzymywał odsetki od takiej pożyczki. Pierwotnego wkładcę
można było poinformować o użyciu w ten sposób jego wkładu i o tym, że mu się za to zapłaci.
Pierwotny wkład był w dalszym ciągu zapisany na dobro pierwotnego wkładcy. Ale teraz pojawiał
się nowy wkład, pochodzący z pożyczonych środków. Obu tych wkładów można było używać do
dokonywania zapłat, a więc posługiwać się nimi jak pieniędzmi.(...) Odkrycie, że banki mogą
stwarzać w ten sposób pieniądze, nastąpiło w dziejach bankowości wcześnie, ponieważ pozwalało
zarabiać odsetki. Tam, gdzie można się spodziewać takich korzyści, ludzie wykazują naturalny
pęd do innowacji.” / s. 41/
„Funkcja kredytu w nieskomplikowanym społeczeństwie jest faktycznie wybitnie egalitarna.
Pozwala człowiekowi energicznemu, ale nie posiadającemu pieniędzy, uczestniczyć w gospodarce
mniej więcej na równi z człowiekiem, który ma własny kapitał.” / s. 93/
/„Pieniądz. Pochodzenie i losy”, J. K. Galbraith, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2011 [pierwsze
wydanie 1975] /
Mnożnik depozytów
(gotówka w obiegu niezależna od wkładów)
1
1
MnM =
stopa rezerw*
= r
Mnożnik kreacji pieniądza obrazuje wielkość zmiany w ilości
pieniądza wywołanej zmianą bazy monetarnej o jednostkę
ΔM1 (podaż pieniądza) = MnM * ΔM0 (baza monetarna)
Założenie: nie ma gotówki w obiegu albo jest stała jej ilość, niezależna od ilości wkładów,
czyli całość nowych kredytów natychmiast ląduje na kontach (innych) banków
* Zamierzona (faktyczna) stopa rezerw lub stopa rezerw obowiązkowych - zależy od kontekstu
Mnożnik kreacji pieniądza (bankowego)
(gotówka w obiegu zależna od wkładów)
MnM =
C/D + 1


(…)

… = RN/D + RO/D,
RO: rezerwy obowiązkowe, RN: rezerwy nadwyżkowe
ΔM1 (zmiana podaży pieniądza) = MnM * ΔM0 (zmiana bazy monetarnej)
lub gdy mówimy o stanie początkowym w jakiejś gospodarce:
M1 (podaż pieniądza) = MnM * M0 (baza monetarna)
Czynniki wpływające na podaż pieniądza (1)
1) Zmiana stopy rezerw obowiązkowych - wzrost
stopy rezerw (ceteris paribus) oznacza, że przy
danym poziomie depozytów banki…
… według stopy lombardowej, zaś za złożone depozyty
otrzymują odsetki według stopy depozytowej. Obie stopy są wyznaczane przez NBP,
a więc bank centralny ma wpływ na opłacalność tego rodzaju operacji. Nie ma
jednak bezpośredniego wpływu na fakt ich przeprowadzania przez banki
komercyjne, gdyż jest to wynikiem ich indywidualnej decyzji.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz