Polityka monetarna - Dobra

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1512
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka monetarna - Dobra - strona 1 Polityka monetarna - Dobra - strona 2 Polityka monetarna - Dobra - strona 3

Fragment notatki:

POLITYKA MONETARNA Krótka historia pieniądza Dobra
Kruszce
Złoto
Bimetalizm
System papierowo-złoty
Pieniądz papierowy
Wartość wewnętrzna pieniądza
Pieniądz symboliczny i bezgotówkowy
Co to jest polityka monetarna? Celem stawianym przed polityką monetarną jest kontrola podaży pieniądza na rynku krajowym w celu przeciwdziałania tendencjom inflacyjnym i deflacyjnym.
Politykę monetarną prowadzi bank centralny kraju- w ramach banku- prezes lub grupa osób do tego uprawnionych.
Polska- 9 osobowa Rada Polityki Pieniężnej+ Prezes NBP
Współczesny system bankowy Od kantoru do banku
Na czym zarabiał bank w dawnych czasach?
Kreacja pieniędzy przez banki.
Dlaczego dochodziło do paniki finansowej?
Na czym polega samospełniająca się prognoza?
Wielki kryzys 1929 r. , jego skutki i regulacje dla systemu bankowego Wprowadzenie stopy rezerwy obowiązkowej
Co to jest rezerwa obowiązkowa i rezerwa ogółem?
Powołanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Wprowadzenie funkcji banku centralnego jako „banku ostatniej instancji”
Wprowadzenie zasady przejęć zagrożonych banków przez banki silniejsze
Co rozumiemy przez podaż pieniądza? Czy banknoty i monety to już cała podaż pieniądza?
Pieniądz gotówkowy i pieniądz bankowy
Miary pieniądza M 0 = baza monetarna, podaż pieniądza wielkiej mocy (pieniądz gotówkowy)
M1 = jest to całość zasobów pieniężnych (pieniądza papierowego i monet) posiadanych przez ludność, rachunków płatnych na żądanie w bankach komercyjnych oraz czeków podróżnych.
M2 = zawiera w sobie wszystkie składniki zaliczane do M1 + rachunki oszczędnościowe i małe rachunki terminowe, certyfikaty depozytowe oraz rachunki rynku pieniężnego i inne aktywa o wysokiej płynności.
M3 = zawiera wszystkie składniki agregatu
M2 + duże salda rachunków terminowych oraz rachunki w funduszach wzajemnego oszczędzania podmiotów gospodarczych na rynku pieniężnym.
Mnożnik kreacji pieniądza bankowego Agregat L (Liquidity - płynność) - zawiera wszystkie składniki agregatu M3 oraz inne płynne aktywa nie objęte pozostałymi agregatami, takie jak waluta bankowa, dokumenty handlowe.
Mówi o tym ilokrotnie większe są zasoby pieniądza ogółem w stosunku do bazy monetarnej Prosty mnożnik kreacji pieniądza to tzw. współczynnik kreacji depozytów. Zależy od wysokości stopy rezerw obowiązkowych Mnożnik kreacji pieniądza bierze pod uwagę rozmaitego rodzaju wycieki z sektora

(…)

… (M)
1
M = ------ ; gdzie: R- stopa rezerw obowiązkowych
R
M1 = H x M
gdzie:
H- baza monetarna;
M - współczynnik kreacji depozytów (mnożnik pieniądza)
Rodzaje banków
Bank centralny
Banki komercyjne
Banki inwestycyjne
lub:
Banki uniwersalne
Banki specjalistyczne
Kierunek zmian: banki uniwersalne + usługi finansowe (ubezpieczeniowe, inwestycyjne, biuro maklerskie, fundusze emerytalne)
Bank centralny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz