Pytania do wykładu - Polityka monetarna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 3227
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania do wykładu - Polityka monetarna - strona 1

Fragment notatki:


Pytania pomocnicze dla studentów Polityka monetarna Jakie znasz miary pieniądza? Krótko je scharakteryzuj. Która miara pieniądza (podaż którego rodzaju pieniądza) odpowiada za inflację i jest dokładnie analizowana przez bank centralny?
Co to znaczy bimetalizm? Wytłumacz zasadę działania prawa wypierania pieniądza dobrego przez gorszy. Czy prawo to obowiązuje także w przypadku pieniądza symbolicznego? Podaj przykłady.
Czym się różni pieniądz symboliczny od pieniądza bezgotówkowego? Czym się różni pieniądz symboliczny od pieniądza kruszcowego?
Co to jest bank? Na czym zarabia bank? Jaka jest podstawowa funkcja banków? Czym się różni bank komercyjny od banku inwestycyjnego? Czym różni się bank centralny od pozostałych banków?
Co to za bank: Narodowy Bank Polski? Jakie wypełnia funkcje? Kogo obsługuje? Na czym zarabia? Kto jest jego wlaścicielem?
Czym się różni pieniądz bankowy od banknotów i monet emitowanych przez NBP? Co to jest mnożnik kreacji pieniądza bankowego? Podaj jego wzór. Od czego zależy?
W jaki sposób bank centralny oddziałuje na koniunkturę w kraju i na podaż pieniądza?
Czy bank centralny w Polsce może poprzeć rząd w jego staraniach poprawy sytuacji gospodarczej kraju? Geneza konfliktu NBP-rząd w Polsce. Co to jest Rada Polityki Pieniężnej? Jakie są jej zadania?
Bankowość w Polsce przed 1988 rokiem i obecnie. Dylematy tworzenia sektora bankowego w okresie transformacji. Słabości i mocne strony polskiego sektora bankowego.
W jaki sposób bank centralny prowadzi restrykcyjną politykę monetarną? Co to są operacje otwartego rynku? Jak przy ich pomocy bank centralny może realizować aktywną politykę monetarną? Czy banki komercyjne, uniwersalne mogą realizować aktywną politykę monetarną?
Wyjaśnij, jak bank centralny może wpływać na mnożnik kreacji pieniądza bankowego? Podaj wzór na mnożnik. Co to są rezerwy obowiązkowe? Podaj ich genezę, historyczne zadanie, jakie miały spełniać i zadania stawiane przed nimi obecnie. Czym rezerwy obowiązkowe różnią się od rezerw ogółem?
Co to jest i czemu ma służyć Bankowy Fundusz Gwarancyjny? Podaj zasady jego funkcjonowania. Kiedy go stworzono na świecie i kiedy powstał w Polsce? Co to znaczy, że bank centralny jest pożyczkodawcą ostatniej instancji?
Jakie są zabezpieczenia banków przed upadłością? Wymień przynajmniej trzy zabezpieczenia


(…)

… obsługuje? Na czym zarabia? Kto jest jego wlaścicielem?
Czym się różni pieniądz bankowy od banknotów i monet emitowanych przez NBP? Co to jest mnożnik kreacji pieniądza bankowego? Podaj jego wzór. Od czego zależy?
W jaki sposób bank centralny oddziałuje na koniunkturę w kraju i na podaż pieniądza?
Czy bank centralny w Polsce może poprzeć rząd w jego staraniach poprawy sytuacji gospodarczej kraju? Geneza…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz