Mnożnik-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2121
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mnożnik-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

MNOŻNIK Mnożnik kreacji pieniądza :
Banki komercyjne nie tylko gromadzą oszczędności i zamieniają je na kredyty, - dlatego podaż pieniądza w bankach komercyjnych jest czasami hamowana a czasami pobudza
Pełnią one jeszcze jedną bardzo ważną funkcje, udzielając kredytów na sumy, wielokrotne przekraczające wartość trzymanych rezerw, banki komercyjne tworzą (kreują) dodatkowy pieniądz
Intensywność tego efektu wyraża mnożnik kreacji pieniądza - określa intensywność oddziaływania Teoria mnożnika :
Zakłada, że o ilości pieniądza w obiegu decyduje bank centralny i banki komercyjne
Wywodzi się z ekonomii klasycznej a jej największym reprezentantem jest I. Fisher - twórca ilościowej teorii pieniądza, który zakłada, że: M*V = P*Y , gdzie: V - szybkość jego obiegu P - średni poziom cen Y - wielkość realnego dochodu narodowego
Potencjał gospodarczy (wielkość nominalna, PKB - wyrażony w średnim poziomie cen) - jego wielkość powinna odpowiadać ilości pieniądza w obiegu zmodyfikowana ilością obiegu. Mnożnik stanowi relację przekształceń tego równania :
W ujęciu realnym: k = 1/V = M/Y W ujęciu nominalnym k = M/D gdzie D = P*Y Interpretacja :
Mnożnik kreacji pieniądza informuje, o ile zmieni się podaż pieniądza w wyniku zmiany bazy monetarnej o jednostkę ( Np. o 1zł ). Mnożnik można stosować do dowolnego agregatu pieniężnego.
Rynek jest w równowadze, kiedy ilość pieniądza odpowiada dokładnie temu ile wynosi ilość wyprodukowanych dóbr i usług w cenach nominalnych lub realnych.
Jeżeli zmieni się baza monetarna o 1 jednostkę to mnożnik informuje o ile w gospodarcze może wzrosnąć podaż pieniądza.
Ta informacja powinna służyć ocenie czy bank centralny powinien więcej tej gotówki (bazy monetarnej) podawać, czy zwalniać. Podaż pieniądza M w ujęciu „mnożnikowym” :
Można zapisać jako iloczyn wielkości pieniądza kreowanego przez bank centralny (B - od „baza monetarna”) i pewnego mnożnika (m). M = m*B Przyrost podaży pieniądza (AM) :
Następuje w takiej sytuacji proporcji - określonej wielkością mnożnika pieniężnego (tj. m) - jak i przyrostu pieniądza banku centralnego, (ΔB) ΔM = m*ΔB Ważne jest dla bazy monetarnej jak pieniądz przyrasta Podaż pieniądza w rozwiniętej teorii mnożnika jest funkcją wielu zmiennych : M= ((BG+D)/(R+BG))*B Gdzie: BG - gotówka w obiegu D - depozyt na żądanie R - rezerwy bankowe B - baza monetarna
Lub: M = ((k+1)/(r+k))*B

(…)


MNOŻNIK
Mnożnik kreacji pieniądza:
Banki komercyjne nie tylko gromadzą oszczędności i zamieniają je na kredyty, - dlatego podaż pieniądza w bankach komercyjnych jest czasami hamowana a czasami pobudza
Pełnią one jeszcze jedną bardzo ważną funkcje, udzielając kredytów na sumy, wielokrotne przekraczające wartość trzymanych rezerw, banki komercyjne tworzą (kreują) dodatkowy pieniądz
Intensywność…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz