Bankowość - pytania do testu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 651
Wyświetleń: 1596
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bankowość - pytania do testu  - strona 1 Bankowość - pytania do testu  - strona 2 Bankowość - pytania do testu  - strona 3

Fragment notatki:

Spis pytań: Pytanie 1. Główne zmiany w systemie bankowym w Polsce po 1989 roku. W 1988 roku władze państwowe postanowiły całkowicie przebudować polski system bankowy, co miało nastąpić w kilku etapach:
powstanie nowego systemu prawnego: ustawa Prawo bankowe i ustawa o NBP, Dnia 31 stycznia 1989 roku weszła w życie ustawa Prawo bankowe, która:
zobowiązywała banki do utrzymywania płynności płatniczej,
wprowadzała rozwiązania służące zapewnieniu bezpieczeństwa środków pieniężnych powierzonych bankom przez klientów, do rozwiązań tych można zaliczyć:
zapobieganie nadmiernej koncentracji kredytów,
zapobieganiu nadmiernym inwestycjom kapitałowym,
nadzór nad działalnością banków, który został usytuowany w banku centralnym, jako Główny Inspektorat Nadzoru Bankowego,
ustalenie zasad dotyczących uzdrawiania banków, ich likwidacji i ogłaszania upadłości.
Nowe prawo bankowe odstąpiło od podziału jednostek prowadzących działalność gospodarczą na jednostki gospodarki uspołecznionej i nieuspołecznionej. Osoby prawne i fizyczne otrzymały prawo swobodnego wyboru banku, z którego usług chciały by korzystać.
Dnia 31 stycznia 1989 roku weszła w życie ustawa o NBP zgodnie, z którą NBP jest:
centralnym bankiem państwa,
bankiem emisyjnym,
bankiem prowadzącym działalność umacniającą pieniądz polski,
bankiem współdziałającym w kształtowaniu polityki gospodarczej państwa,
bankiem prowadzącym działalność kredytowa dla innych banków (kredyty refinansowy),
bankiem prowadzącym rachunki innych banków, budżetu i jednostek budżetowych,
bankiem gromadzącym rezerwy obowiązkowe,
wykonuje nadzór nad działalnością bankową.
wyodrębnienie z NBP kas oszczędności i banków komercyjnych, W styczniu 1989 roku uchwalono nowe prawo bankowe i ustawę o Narodowym Banku Polskim, które stały się przyczyną rewolucyjnych zmian w systemie bankowym. Banki stały się przedsiębiorstwami działającymi na zasadach konkurencji, których zasadniczmy celem jest zysk, natomiast Narodowy Bank Polski, jako bank centralny, przestał pełnić funkcję banku komercyjnego.
Zapoczątkowana w 1989 roku reforma NBP doprowadziła do utworzenia na bazie struktur lokalnych NBP 9 dużych regionalnych banków komercyjych. Powstałe w ten sposób banki rozpoczęły działalność 1 lutego 1989 roku. Do tej grupy należały:
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz