Metody określające zdolności kredytowe - Efektywność finansowa - Kredyt obrotowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1806
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody określające zdolności kredytowe - Efektywność finansowa  - Kredyt obrotowy - strona 1 Metody określające zdolności kredytowe - Efektywność finansowa  - Kredyt obrotowy - strona 2 Metody określające zdolności kredytowe - Efektywność finansowa  - Kredyt obrotowy - strona 3

Fragment notatki:

Kredyt w działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Skala zapotrzebowania na kredyt i usługi bankowe jest uzależniona od koniunktury gospodarczej w kraju. Osłabienie koniunktury powoduje na ogół spadek popytu na kredyt i usługi bankowe, przyczynia się do obniżenia dochodów, a równocześnie staranie o należyte zabezpieczenie posiadanych środków i egzekwowanie należności. Z kolei ożywienie gospodarcze wywołuje intensywne poszukiwanie źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw i pociąga za sobą wzrost obrotów...

Kredyt obrotowy udzielany jest na uzupełnienie środków własnych kredytobiorcy celem sfinansowania działalności operacyjnej tj. finansowanie środków obrotowych
Kredyt inwestycyjny udzielany jest na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych np. zakup nowego środka trwałego, który powinien przysporzyć przedsiębiorstwu przychodów w dłuższym okresie, modernizację wyposażenia niezbędnego do bieżącej działalności...

Efektywność finansowa przedsiębiorstwa oznacza sytuację, gdy przedsiębiorstwo osiąga zysk, to znaczy gdy przychody ze sprzedaży przewyższają koszty tej sprzedaży. Ocenę efektywności finansowej dokonuje się poprzez analizę danych zawartych w bilansie i rachunku wyników. Polega na analizie osiągniętego wyniku finansowego i jego porównaniu z planowanym wynikiem oraz osiąganym w latach poprzednich...

Podstawowym narzędziem oceny zdolności kredytowej, jest analiza finansowa, która dostarcza informacji o pozycji finansowej przedsiębiorstwa oraz czynnikach ją kształtujących. Celem analizy jest określenie stopnia ryzyka wiążącego się z udzieleniem kredytu konkretnemu klientowi, funkcjonującemu w określonych warunkach...

Podstawowym źródłem informacji o sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa jest sprawozdawczość finansowa: bilans, rachunek wyników...
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz