Bankowość - strona 2

note /search

System bankowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2086

1.System bankowy w Polsce System bankowy w Polsce - historia Sektor bankowy w Polsce - dziś rodzaje banków, wielkość banków, ilość banków, banki notowane na giełdzie model sektora bankowego w Polsce na tle innych modeli 4. Zadania kontrolne - Mamy możliwość nabycia papieru wartościo...

Bilans banku test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2611

2. Wskaźniki określające płynność, wypłacalność banku Płynność banku komercyjnego (trudna do uzyskania w odróżnieniu do innych firm gdzie terminy płatności są znane z góry) - synchronizacja strumieni wpłat i wypłat (złota reguła bankowa) Wskaźniki określające płynność banku: Współczynnik ...

Działalność kredytowa test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1547

1 Działalność depozytowa i kredytowa banków (operacje pasywne, aktywne) 2 Bilans banku 3 Działalność kredytowa 1. Zgodnie z wymogami UE, współczynnik wypłacalności banku: - nie powinien być niższy niż 8%, - nie pow...

Faktoring - case study

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2114

Załóżmy, że firma X zdecydowała się odsprzedać w ramach faktoringu pełnego wierzytelność o łącznej wartości brutto wynoszącej 1 000 zł. Termin płatności należności przez dłużnika ma n...

Trendy - test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2051

1.Trendy w bankowości (ćwicz) upowszechnienie praktyki szerokiego korzystania z usług bankowych wzrastająca podaż produktów bankowych (leasing, faktoring, bancassurance) 6. Kolokwialne określenie na urządzenie służące do autoryzacji ...

Bankowość - wykład I

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Bankowość
Pobrań: 539
Wyświetleń: 12201

System bankowy i standardy europejskie Bank, instytucja kredytowa - definicje • wg ustawodawsta polskiego - bank jest to utworzona zgodnie z przepisami ustawy osoba prawna, która działa na podstawie zezwolenia uprawniajacego ją do świadczenia czynności bankowych, które obciążają ryzykiem powie...

Bankowość - wykład II

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Bankowość
Pobrań: 490
Wyświetleń: 4900

Na wykładzie tym zostały omówione banki operacyjne. W szczególności znajdziemy tutaj ich podziały ze względu na ich cechy, dane strukturalne dotyczące banków operacyjnych. Opisane zostały także instytucje i przedsiebiorstwa wspierające polski system bankowy:

Bankowość - pojęcia, wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 1890
Wyświetleń: 3577

Struktura sektora (wg EBC): Bank Centralny Pozostałe monetarne instytucje finansowe (licencjonowane -banki uniwersalne, komercyjne, specjalistyczne, spółdzielnie kredytowe) Oddziały zagranicznych instytucji kredytowych Międzynarodow...

Bankowość - źródła kreacji pieniądza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 2296
Wyświetleń: 5187

Źródła kreacji pieniądza (sposoby wprowadzania go do obiegu) 1.emisja budżetowa (skarbowa) - polega na emitowaniu przez Skarb Państwa papierów wartościowych (skarbowych) takich jak: weksle skarbowe, obligacje skarbowe, i oferowaniu ich zakupu społeczeństwu w celu ograniczenia bądź pokrywania defi...

Bankowość - Leszek Dziawgo - Wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Bankowość
Pobrań: 2471
Wyświetleń: 5845

Bankowość – prof. L. Dziawgo – 2007/2008 – ZiM    Wykład I – 26.02.2008  Literatura:  1.   Bankowość  – Jaworski, Zawadzka  2.   Współczesna bankowość  – Heffernan  3.   Private banking  – Dziawgo    Tematyka:  1.  Banki centralne – instrumenty polityki monetarnej  2.  Rozliczenia międzybankowe  ...