System bankowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1974
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System bankowy - strona 1 System bankowy - strona 2 System bankowy - strona 3

Fragment notatki:1. System bankowy w Polsce

System bankowy w Polsce - historia
Sektor bankowy w Polsce - dziś
rodzaje banków, wielkość banków, ilość banków, banki notowane na giełdzie
model sektora bankowego w Polsce na tle innych modeli

4. Zadania kontrolne

- Mamy możliwość nabycia papieru wartościowego za 78,35 zł, który przyniesie 100 zł po 5 latach. Ile wynosi roczna stopa zwrotu?

- Proszę wyznaczyć wartość 10 000 zł po 10 latach przy kapitalizacji złożonej z roczną stopą

BANKOWOŚĆ System Bankowy w Polsce
1. System bankowy w Polsce System bankowy w Polsce - historia
Sektor bankowy w Polsce - dziś
rodzaje banków, wielkość banków, ilość banków, banki notowane na giełdzie
model sektora bankowego w Polsce na tle innych modeli podstawowe regulacje prawne w polskim sektorze bankowym,
• Klasyfikacja banków wg: (praca w grupach) (prezentacje)
- charakteru banku (typ klientów, rodzaj usług, liderzy)
- form własności (akcjonariat, udział kapitału obcego, jakie kraje)
- historia przekształceń, powiązania kapitałowe (fuzje, przejęcia) - akcjonariat (udział kapitału obcego)
- wielkości banku (aktywa, kapitalizacja spółek giełdowych, ilość placówek)
2. Analiza Prawa Bankowego Podstawowe pojęcia: bank, kasa, czynności bankowe etc. (R.1)
Tworzenie banków. (R.2)
Rachunki bankowe. (R.3)
Rozliczenia pieniężne. (R.4)
Kredyty i pożyczki. (R.5)
Gwarancje bankowe, poręczenia. (R.6)
Zrzeszanie się banków. (R.9)
Fundusze własne i gospodarka finansowa banków (R.10)
Likwidacja i upadłość banków. (R.12)
3. Test kontrolny
1. Do banków "dziewiątki", wyłonionych w 1989 r. z NBP należały:
- PBG,
- BGK,
- BZ,
- BGŻ.
2. Prezesem Fed jest aktualnie:
- Alan Greenspan,
- Milton Friedman,
- Ben Bernanke,
- żadna z powyższych odpowiedzi.
3. Maksymalny termin wykupu bonów skarbowych w Polsce wynosi:
- miesiąc,
- 4 tygodnie,
- 52 tygodnie,
- 1 rok.
4. Kapitał których z n/w banków jest zdominowany przez podmioty spoza UE:
- FCE Bank,
- GE Capital,
- Handlowy,
- BRE
5. Które z niżej wymienionych banków są notowane na GPW w Warszawie:
- Bank BPH
- Fortis
- Eurobank
- HSBC
6. Które z wymienionych fuzji rzeczywiście miały miejsce?
- WBK i BZ,
- BIG i Bank Gdański,
- BH i CitiBank,
- Bank Staropolski i Bank Śląski
7. Które z niżej wymienionych banków są bankami państwowymi:
- Pekao SA,
- PKO BP,
- BGK,
- BGŻ.
8. Do cech charakterystycznych polskiego sektora bankowego należy:
- nadwyżka oferty usług bankowych w stosunku do efektywnego popytu na rynku, - duża ilość banków inwestycyjnych,
- dominacja kilku dużych banków,
- duży potencjał kapitałowy banków.


(…)


- Bankowy Fundusz Gwarancyjny - Komisja Nadzoru Bankowego
- Żadna z powyższych
13. Po jakim czasie bank automatycznie rozwiązuje umowę rachunku oszczędnościowego, jeśli nie dokonano na nim żadnych obrotów:
- 4 lat
- 6 lat
- 8 lat
- Żadna z powyższych odpowiedzi
14. Według ustawy Prawo Bankowe banki mogą być tworzone jako:
- banki państwowe
- banki detaliczne
- banki spółdzielcze
- banki w formie spółek akcyjnych
15. Wierzytelności banku obciążone ryzykiem jednego podmiotu nie mogą przekroczyć ....:
- 15% funduszy własnych
- 800% funduszy własnych
- 10% funduszy własnych
- 25% funduszy własnych
16. Kto orzeka o upadłości banku? - sąd wojewódzki
- prezes NBP
- Komisja Nadzoru Bankowego
- żadna z powyższych
4. Zadania kontrolne
- Mamy możliwość nabycia papieru wartościowego za 78,35 zł, który przyniesie 100…
…,
- dominacja kilku dużych banków,
- duży potencjał kapitałowy banków.
9. Udział banków w kapitalizacji GPW w Warszawie wynosi około:
- 30%
- 50%
- 70%
- 90%
10. Bank w formie spółki akcyjnej może rozpocząć działalność m.in.:
- Po uzyskaniu zezwolenia Prezesa NBP
- Po wniesieniu kapitału założycielskiego w kwocie nie mniejszej od € 5 000 000 - Po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz