Teoria i zadanie z bankowości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria i zadanie z bankowości - strona 1

Fragment notatki:

Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: system bankowy i usługi bankowe, funkcje systemu bankowego, rodzaje banków, tworzenie banków, operacje bankowe, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Bankowego.

SYSTEM BANKOWY I USŁUGI BANKOWE
BANK - osoba prawna utworzona zgodnie z przepisami ustaw: prawo bankowe, działająca na podstawie zezwoleń: koncesje i uprawniona do wykonywania czynności bankowych.
BANK (definicja ekonomiczna) - osoba prawna, instytucja zaufania publicznego, która spełnia następujące funkcje:
zaspokaja zapotrzebowanie na pieniądz w postaci kredytów
skupia czasowo wolne fundusze: depozyty, lokaty
przeistacza czasowo wolne fundusze w fundusze pracujące
BANK = KASA - słowa zarezerwowane tylko do działalności bankowej; wyjątek to bank krwi - ale z nazwy wynika, że instytucja ta nie świadczy usług bankowych. Nazwa kasa - może być używana przez jednostki, które udzielają pożyczek osobom fizycznym zrzeszonym lub pracującym w ramach danej jednostki.
POŻYCZKA - może je udzielić właściciel pieniędzy, bez podania celu na jaki pożyczka zostanie przeznaczona, nie musi być zabezpieczeń, nie musi być oprocentowana, nie musi być umowy pisemnej.
SYSTEM BANKOWY - to bank centralny, banki komercyjne, banki działające na terenie danego kraju, normy i przepisy prawne, które określają wzajemne powiązania i stosunki banków z otoczeniem.
FUNKCJE SYSTEMU BANKOWEGO:
stabilizacyjna
regulująca
alokacyjna - przemieszczanie funduszy, transformacje funduszy
informacyjna - stopy procentowe
zapewnia ograniczenie ryzyka bankowego
OD CZEGO ZALEŻY ROZWÓJ SYSTEMU BANKOWEGO:
od rozwoju gospodarczego państwa
od ustroju politycznego państwa
od klientów: wiek, zaufanie, zainteresowanie
od regulacji prawnych
od skłonności banków do innowacji
MODELE SEKTORA BANKOWEGO:
anglosaski:zalety: bazuje na giełdzie i rynkach finansowych; rynek innowacji finansowych; banki inwestycyjne nastawione na rynek finansowy; niezależność przedsiębiorstw od bankuwady: częste wahania zmiany kursów, częste zmiany klientów i partnerów
niemiecko - japoński:zalety: banki uniwersalne z szeroką gamą usług, usługi są tańsze, mniejsze ryzyko pozyskania kapitału, system bardziej stabilny, dostosowanie usług do potrzeb klientawady: przedsiębiorstwa zaciągają u nich kredyty krótko- i długoterminowe, opóźnienie w pozyskiwaniu środków, nierówne traktowanie klientów
RODZAJE BANKÓW:
bank centralny komercyjne - szeroka gama usług dla klientów
inwestycyjne - w Polsce nie ma takich bo giełda jest zbyt słaba; są to banki żyjące z inwestycji, pozyskują środki na giełdzie i dają je na kredyty inwestycyjne
spółdzielcze
specjalistyczne - ograniczają swoją działalność do pewnej grupy usług albo podmiotów np. bank inwestycyjny np. banki hipoteczne - pozyskują środki z emisji listów zastawnych (nie ma takich w Polsce); np. banki operacyjne - rozliczają operacje między klientami


(…)

… prawa mogą wykonywać czynności bankowe i nie są bankami np. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kast Zapomogowo-Pożyczkowe
OPERACJE BANKOWE - są to wszystkie rodzaje czynności bankowych wykonywanych przez bank.
KATEGORIE OPERACJI BANKOWYCH:
czynne (aktywne) - dysponowanie pieniędzmi w celu wygenerowania zysku, odpowiedzialność ponosi bank:
kredyty
pożyczki (z kapitału własnego…
… KOMISJI NADZORU BANKOWEGO
prezes - przewodniczący Komisji i prezes NBP
zastępca przewodniczącego - minister finansów lub osoba przez niego delegowana
przedstawiciel prezydenta
prezes zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych I Giełd lub jego zastępca
przedstawiciel ministra finansów
generalny inspektor nadzoru bankowego
przedstawiciel Związku Banków Polskich
…, który gwarantuje bezpieczeństwo zdeponowanych środków
wkłady pieniężne jednego właściciela albo grupy podmiotów powiązanych ze sobą musza mieć < 50% wszystkich kapitałów własnych
aporty jednego właściciela albo grupy podmiotów powiązanych ze sobą musza mieć < 15% funduszy własnych
kapitał nie może pochodzić z pożyczki, kredytu, nie może być zastawiony ani obciążony oraz nie może pochodzić ze źródeł…
… wartościowych a także suma udzielonych gwarancji, poręczeń, akredytyw w stosunku do jednego podmiotu albo podmiotów powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie nie może przekraczać 25% funduszy własnych banku
Wyjątki do dwóch powyższych stwierdzeń:
skarb państwa
NBP
międzynarodowe instytucje finansowe
rządy i banki centralne organizacji współpracy gospodarczej i rozwoju
wierzytelności…
… niż lokata; nie może być automatycznie przedłużony; nie można wcześniej zgłosić się po pieniądze niż przewiduje to termin wykupu; najczęściej na 1 miesiąc skrypty dłużne i listy zastawne - związane z bankami hipotecznymi; papier wartościowy na okaziciela o stałym oprocentowaniu dochodu; zabezpieczone na majątku (hipotece) tej nieruchomości, która jest jednocześnie kredytowana przez bank
KREDYT REFINANSOWY…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz