Bankowość - Leszek Dziawgo - Wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2359
Wyświetleń: 5586
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bankowość - Leszek Dziawgo - Wykłady - strona 1 Bankowość - Leszek Dziawgo - Wykłady - strona 2 Bankowość - Leszek Dziawgo - Wykłady - strona 3

Fragment notatki:


Bankowość – prof. L. Dziawgo – 2007/2008 – ZiM    Wykład I – 26.02.2008  Literatura:  1.   Bankowość  – Jaworski, Zawadzka  2.   Współczesna bankowość  – Heffernan  3.   Private banking  – Dziawgo    Tematyka:  1.  Banki centralne – instrumenty polityki monetarnej  2.  Rozliczenia międzybankowe  3.  Depozyty bankowe  4.  BFG – Bankowy Fundusz Gwarancyjny  5.  Kredyty  6.  Bankowe operacje w handlu zagranicznym  7.  Private banking jako bankowość zaawansowana  8.  Ewolucja współczesnej bankowości    1989 – wyodrębnienie z NBP 9. banków komercyjnych. Reforma bankowa. Prawie każdy region w  Polsce dostał swój własny bank. Bank Depozytowo Kredytowy (BDK) w Lublinie, Bank Gdański,  Bank Śląski, Wielkopolski Bank Kredytowy (WBK) w Poznaniu, Pomorski Bank Kredytowy w  Szczecinie (PBKS), Bank Zachodni we Wrocławiu, Powszechny Bank Kredytowy (PBK) w Warsza- wie, Bank Przemysłowo Handlowy w Krakowie, Powszechny Bank Gospodarczy (PBG) w Łodzi.    Bank Gdański – przejęty przez BIG Bank – powstał Bank Millenium  PeKaO S.A – połączenie banków ze Szczecina, Łodzi i Lublina  PBK – przejęty przez bank austriacki – powstała BA-CA  WBK – przejęli Irlandczycy a potem BZ – powstał BZ WBK  BPH przejęty przez UniCredit.    Bankowość zagraniczna w Polsce – 80%    Polskie banki:  Getin Bank, Nobel Bank, Bank Gospodarstwa Krajowego, PKO BP, Bank Ochrony Środowiska, Bank  Pocztowy, NBP.    System bankowy:  1.  Bankowość centralna – celem banku centralnego jest polityka monetarna  a.  Poziom europejski  b.  Poziom narodowy  2.  Bankowość komercyjna – celem banków komercyjnych jest zysk  3.  Banki o statusie specjalnym – wspomagają wypełnianie funkcji publicznych poprzez czynno- ści bankowe (np. kredyty studenckie). Źródłem tego typu bankowości jest USA. Zalicza się do  nich również banki spółdzielcze.    Instytucje:  1.  ZBP – Związek Banków Polskich  2.  KIR – Krajowa Izba Rozliczeniowa – utworzona przez banki. Dba o to by rozliczenia transak- cji były realizowane sprawnie  3.  BFG – Bankowy Fundusz Gwarancyjny – zabezpiecza nasze depozyty  4.  BIK – Biuro Informacji Kredytowej – udziela informacji o kliencie  5.  KNF – Komisja Nadzoru Finansowego – od 01.01.2008 wchłonęła Generalny Inspektorat  Nadzoru Bankowego                1  Bankowość – prof. L. Dziawgo – 2007/2008 – ZiM    Operacje i czynności bankowe:  1.  Operacje bankowe  a.  Aktywne – kiedy bank sprzedaje pieniądze (np. udzielanie kredytów, gwarancji)  b.  Pasywne – kiedy bank kupuje pieniądze (np. depozyty) 

(…)

… (certyfikaty depozytowe)
GPW także zainteresowana
Operacje rozliczeniowe
Klasyfikacja rozliczeń
rozliczenia gotówkowe
rozliczenia bezgotówkowe
rozliczenia krajowe
rozliczenia międzynarodowe
Wykład VIII – 22.04.2008
Rozliczenia gotówkowe
dowód wpłaty
czek gotówkowy
Rozliczenia bezgotówkowe
przelew (polecenie przelewu)
polecenie zapłaty (direct debit)
karty płatnicze
czek rozrachunkowy
Polecenie zapłaty
osoba…
… (certyfikaty depozytowe)
GPW także zainteresowana
Operacje rozliczeniowe
Klasyfikacja rozliczeń
rozliczenia gotówkowe
rozliczenia bezgotówkowe
rozliczenia krajowe
rozliczenia międzynarodowe
Wykład VIII – 22.04.2008
Rozliczenia gotówkowe
dowód wpłaty
czek gotówkowy
Rozliczenia bezgotówkowe
przelew (polecenie przelewu)
polecenie zapłaty (direct debit)
karty płatnicze
czek rozrachunkowy
Polecenie zapłaty
osoba…
… – Trans-european Automated Real-Time Gross Settlements EXpress Transfer System –
Operacje między BC w czasie rzeczywistym (jest sumą RTGSów)
RTGS – Real Time Gross Settlement System
BFG – Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Idea gwarantowania depozytów (czy trzeba coś gwarantować?)
Dlaczego gwarantować?
asymetria informacji deponent-bank
rola banków w gospodarce
stymulowanie oszczędności
moral hazard
koszty…
… – Trans-european Automated Real-Time Gross Settlements EXpress Transfer System –
Operacje między BC w czasie rzeczywistym (jest sumą RTGSów)
RTGS – Real Time Gross Settlement System
BFG – Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Idea gwarantowania depozytów (czy trzeba coś gwarantować?)
Dlaczego gwarantować?
asymetria informacji deponent-bank
rola banków w gospodarce
stymulowanie oszczędności
moral hazard
koszty…

o oczekiwania kredytobiorcy: kredyt długoterminowy
o oczekiwania deponenta: lokata krótkoterminowa
niezgodność kwot: depozyty – kredyty
współczesny charakter instrumentu lokata (konkurencja instrumentów lokacyjnych)
Reguła „osadu”
nie wszystkie depozyty są wycofywane jednocześnie – zawsze „coś” zostaje na rachunkach
bankowych
Jak podnieść atrakcyjność lokat?
podnoszenie oprocentowania
upominki
zmniejszanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz