System rezerwy federalnej.

Nasza ocena:

4
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System rezerwy federalnej. - strona 1

Fragment notatki:


Wojciech Wiśniewski Grupa KrDFr1025 TEMAT: GENEZA, OKOLICZNOŚCI I ETAPY POWSTANIA FED, CELE POLITYKI PIENIĘŻNEJ ORAZ INSTRUMENTY JEJ REALIZACJI . Geneza, okoliczności i etapy powstania FED System Rezerwy Federalnej - SRF (Federal Reserve System lub Federal Reserve - w skrócie FED) jest bankiem centralnym Stanów Zjednoczonych. Instytucję tą powołała do życia w 1914 r. umowa Federal Reserve System Act, a podpisał ją prezydent Woodrow Wilson w 1913 r. Bank centralny USA został ustanowiony znacznie później niż podobne instytucje w takich krajach jak Szwecja (Riksbank ustanowiony został w 1668 r.) czy Wielka Brytania (Bank Anglii - Bank Of England - powołany w 1694 r.) FED jest jednak starszym bankiem centralnym niż np. bank centralny Kanady (Bank Of Canada, który został utworzony w 1935 r.) .
System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych w swej obecnej postaci ukształtował się na przestrzeni ostatniego stulecia. Jednak historia amerykańskiej bankowości centralnej sięga kilka wieków wstecz i można w niej wyróżnić kilka etapów. Tworzenie się FED-u nastąpiło na terenie USA już w XIX w. Wtedy to na terenie tego kraju działał z przerwami Bank of United States. W 1836 r. nie przedłużono jego prawa emisyjnego. Od tego czasu w Stanach działało wiele banków mających uprawnienia do emisji pieniądza. Sytuację monetarną w kraju dodatkowo komplikował bimetalizm. Relacje kruszców (złota i srebra) kształtował rynek. To dodatkowo kształtowało przepływy obu kruszców między Ameryką a Europą. W końcu, w 1900 r. dolar uzyskał status waluty złotej (tzw. gold standard). W 1907 r. wybuchł kryzys, który doprowadził do tego, że władze zdecydowały się powołać Narodową Komisję Monetarną, która miała przygotować koncepcję utworzenia banku centralnego. Doprowadziło to do podpisania wspomnianego wcześniej Federal Reserve Act, który powołał do życia System Rezerwy Federalnej. Po I wojnie światowej, w gestii FED znalazła się kontrola poziomu stóp procentowych, czyli regulacja podaży pieniądza. Prowadzona przez bank centralny Stanów polityka niskich stóp procentowych doprowadziła w latach 20. do boomu spekulacyjnego i w konsekwencji do wybuchu wielkiego kryzysu w 1929 r. Kryzys doprowadził do zmian organizacyjnych w FED. Wprowadzono rezerwy obowiązkowe, powołano instytucje nadzoru nad rynkiem kapitałowym i zmieniono organizację władz. W 1971 r. zawieszono w końcu wymienialność dolara na złoto. Było to przyczyną kolejnych zmian w polityce pieniężnej. Władze FED walczyły z inflacją za pomocą rezerw obowiązkowych oraz stóp procentowych. W następnych latach wahania kursu dolara były przyczyną destabilizacji światowych finansów. Zawirowania te doprowadziły do sytuacji, w której obecnie FED jest odpowiedzialny zarówno za koordynację waluty amerykańskiej jak i globalną sytuację finansową . Kiedy pod koniec lat 70. zaczęła rosnąć inflacja, załamało się zaufanie do polityki FED. W 1979 r. szefem FED-u został mianowany Paul Volcker, który wypowiedział wojnę inflacji. Restrykcyjna polityka obejmowała podniesienie stóp procentowych oraz ograniczenie tempa podaży pieniądza zgodnie z postulatami szkoły monetarystycznej. Inflacja spadła, ale drastycznie wzrosło bezrobocie. Paul Volcker był zdeterminowany do odbudowania wiarygodności władz monetarnych. Dla amerykańskiej gospodarki rok 1982 był najtrudniejszy od czasów Wielkiego Kryzysu. Wpadła ona w głęboką recesję, a bezrobocie sięgnęło 10%. Ponadto podmioty gospodarcze nie miały zaufania do polityki dezinflacyjnej FED-u. Polityka t

(…)

… Zjednoczonych jest uregulowany odmiennie w przeciwieństwie do Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Uznaje się wprawdzie, że stabilność cen sprzyja w długim okresie wzrostowi gospodarczemu i zatrudnieniu, ale krótkim okresie ciężko pogodzić te cele. Czasem też tendencja do wzrostu cen występuje mimo słabej koniunktury, np. kiedy rosną ceny jakiegoś cennego surowca np. energii. Na dodatek zwalczanie takowej inflacji może jeszcze pogorszyć bieżącą sytuację gospodarczą. Z kolei działania przyspieszające wzrost gospodarczy oraz zmniejszanie bezrobocia może doprowadzić do wzrostu cen. Ten dylemat jest m.in. w gestii FED-u. Pojawia się dylemat, czy starać się ograniczyć inflację czy też powiększyć zatrudnienie poprzez wywołanie wzrostu gospodarczego. W przypadku Europejskiego Systemu Banków Centralnych…
… po upadku Lehman Brothers we wrześniu 2008. I rzeczywiście mało kto się spodziewał, że bankowi centralnemu USA przyjdzie się zmierzyć z największym kryzysem od czasów Wielkiego Kryzysu w 1929 r. Jednym z elementów towarzyszących gwałtownemu załamaniu był niski poziom stóp procentowych utrzymujący się na świecie. W rezultacie nastąpił wzrost ceny aktywów oraz wzrost wartości udzielanych kredytów. W 2008 r…
…, które zaciągają w Bankach Regionalnych FED w ramach przeznaczonych dla nich programów kredytowych - określanych potocznie jako „okno dyskontowe”. Dostępne są trzy poziomy kredytowania: pierwszorzędny kredyt, drugorzędny kredyt oraz kredyt sezonowy. W odniesieniu do każdego z tych kredytów, stosowane jest odrębne oprocentowanie, a każdy kredyt musi być w pełni zabezpieczony. FED nie wprowadza limitów kwotowych…
… pierwszorzędny, mogą otrzymać kredyt drugorzędny i przeznaczyć go na poprawę swojej płynności. Jest on kredytem krótkoterminowym, najczęściej jednodniowym. Jego otrzymanie wymaga spełnienia dodatkowych warunków nakreślonych przez nadzór bankowy. Kredytem sezonowym mogą być zainteresowane mniejsze instytucje depozytowe, np. banki finansujące rolnictwo lub budownictwo, charakteryzujące się zmiennym…
…., Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
Kwiatkowski W., Pierwszy Bank Stanów Zjednoczonych jako pierwowzór Systemu Rezerwy Federalnej, Zeszyty Prawnicze UKSW 9.1., Warszawa 2009
Nęczyński K., Rola złota w polityce pieniężnej. Teoria monetarna w modelu ekonomii podaży, Wydawnictwo NBP, Warszawa 2003
Oręziak L., System Rezerwy Federalnej jako bank…
… w świetle poglądów austriackiej szkoły ekonomii, „Finansowy kwartalnik internetowy - E-finanse”, Nr 1/2010, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2010, s. 2
K. Nęczyński, Rola złota w polityce pieniężnej. Teoria monetarna w modelu ekonomii podaży, Wydawnictwo NBP, Warszawa 2003, ss. 22,33
W. Kwiatkowski, Pierwszy Bank Stanów Zjednoczonych jako pierwowzór Systemu Rezerwy Federalnej…
… w odniesieniu do danego rodzaju depozytów w celu wyliczenia ogólnej kwoty, która powinna być odłożona jako rezerwa. Wysokość stopy rezerw obowiązkowych zależy od rodzaju depozytu.
Kolejnym instrumentem realizacji polityki pieniężnej FED-u jest redyskonto weksli. Banki mogą liczyć na kredyt redyskontowy z przyczyn sezonowych (np. jeżeli kredytują skup produktów rolnych). Bank może również dostać kredyt…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz