PieniĄdz, banki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PieniĄdz, banki - strona 1 PieniĄdz, banki - strona 2 PieniĄdz, banki - strona 3

Fragment notatki:

Pieniądz i stopy procentowe Pieniądz jest pożądany nie ze względu na swoją wartość, lecz ze względu na rzeczy, które można za niego kupić.
Stopy procentowe: cena pieniądza Stopa procentowa jest sumą odsetek płaconą na jednostkę czasu, wyrażoną jako procent pożyczonej sumy. Koszt pożyczenia pieniędzy, mierzony w dolarach na rok od pożyczonego dolara, jest stopą procentową.
Zależności pomiędzy rodzajem pożyczki a wysokością stopy procentowej:
kryterium: termin spłaty
długoterminowe papiery wartościowe mają wyższą stopę procentową niż papiery krótkoterminowe, gdyż pożyczkodawcy godzą się poświęcić szybki dostęp do swych funduszy tylko wtedy, gdy mogą zwiększyć swoje dochody.
kryterium: ryzyko
inwestorzy, którzy inwestują w wysoce ryzykowne przedsięwzięcia, wymagają premii.
kryterium: płynność
aktywa lub pożyczki niezbywalne wymagają zwykle o wiele wyższych stóp procentowych niż aktywa płynne, pozbawione ryzyka.
Realne a nominalne stopy procentowe Nominalna stopa procentowa (pieniężna, procentowa) mierzy roczny przychód w dolarach, przypadający na jednego zainwestowanego dolara. Jest stopą procentową od pieniądza w kategoriach pieniądza.
Realna stopa procentowa mierzy ilość dóbr, które dostaniemy jutro za dobra, których wyrzekliśmy się dzisiaj. Uzyskiwana w wyniku korygowania nominalnej stopy procentowej przez zastosowanie stopy inflacyjnej.
W okresach inflacji musimy stosować realne stopy procentowe, a nie stopy nominalne, obliczać przychód z inwestycji w kategoriach dóbr uzyskanych w stosunku do dóbr zainwestowanych.
Ceteris paribus, ilość pożądanego pieniądza spada, gdy stopy procentowe rosną.
Bankowość oraz podaż pieniądza Gotówka jest emitowana przez banki centralne (NBP, Fed), a banki komercyjne generują resztę pieniądza -depozyty czekowe. Jednak to bank centralny kontroluje całkowitą ilość pieniądza.
Instytucje finansowe przenoszą środki pieniężne od pożyczkodawców do pożyczkobiorców. W ten sposób kreują aktywa finansowe (takie jak rachunki czekowe i oszczędnościowe). Z makroekonomicznego punktu widzenia najważniejszym rodzajem aktywów jest pieniądz bankowy (rachunki czekowe), dostarczany głównie przez banki komercyjne.
Rezerwy - aktywa, które przechowują banki w formie gotówki do dyspozycji lub w formie funduszy zdeponowanych przez dany bank w banku centralnym
System bankowy o stuprocentowej rezerwie nie ma wpływu na pieniądz i na makroekonomię, gdyż nie ma wpływu na podaż pieniądza.
Banki utrzymujące rezerwy częściowe mogą przekształcić każdy dolar rezerw w kilka dolarów depozytów.
Proces kreacji depozytów

(…)

… niż krótkoterminowe lub a vista, gdyż dają bankom większą swobodę dysponowania depozytami, a ponadto są formą rekompensaty za wyrzeczenie się dysponowania gotówką przez osoby posiadające oszczędności.
Kreacja pieniądza
Stopa rezerw obowiązkowych - minimalny stosunek rezerw gotówkowych do wkładów w bankach komercyjnych.
Współczynnik kreacji depozytów przez banki będzie wyższy od wynikającego z mnożnika podaży pieniądza. Wpływają na to dwa czynniki:
stopa rezerw bankowych utrzymywanych przez banki komercyjne jest wyższa od stopy rezerw obowiązkowych - w takim wypadku możliwość kreacji pieniądza obniża się,
udzielane przez banki kredyty nie są w całości przekształcane w depozyty bankowe; tylko część uzyskanych kredytów wraca do systemu bankowego - ma miejsce ubytek gotówki z systemu bankowego.
Mnożnik pieniężny
M…
… podaż pieniądza i kredytu w gospodarce.
Instrumenty oddziaływania banku centralnego na podaż pieniądza
Zmiany stopy rezerw obowiązkowych. Wzrost stopy rezerw obowiązkowych - osłabienie kreacji pieniądza; ograniczenie możliwości ekspansji kredytowej banków, obniżenie potencjalnych zysków banków, mobilizacja banków do ściągania wierzytelności od dłużników, zachęcenie do sprzedaży papierów wartościowych w celu uzupełnienia rezerw obowiązkowych.
Makroekonomiczne skutki: obniżenie mnożnika pieniężnego, zmniejszenie podaży pieniądza, ograniczenie wydatków inwestycyjnych i konsumpcyjnych, spadek aktywności gospodarczej. Zmniejszenie stopy rezerw obowiązkowych - mnożnik kreacji pieniądza rośnie, powstają wkłady pochodne, podaż pieniądza wzrasta, rosną dochody oraz popyt przedsiębiorstw i gospodarstw…
…. Jest stosunkiem nowych depozytów czekowych do przyrostu rezerw. Założenia: banki utrzymują rezerwy na poziomie stopy rezerw obowiązkowych, uzyskane kredyty w całości przekształcane są w depozyty bankowe.
Bankowość centralna
Instrumenty polityki monetarnej:
Operacje otwartego rynku - kupowanie lub sprzedaż państwowych papierów wartościowych w celu wywarcia wpływu na poziom rezerw.
Polityka stopy dyskontowej…
… od tego, jakie agregaty pieniężne rozumiemy przez pieniądz, możemy mieć różne definicje podaży pieniądza i popytu na pieniądz.
W Polsce od marca 2002r. istnieją 4 agregaty pieniężne: M0, M1, M2, M3. Oto krótka ich charakterystyka:
M0 - baza monetarna - obejmuje gotówkę w obiegu, gotówkę w kasach banków i rezerwy. Jest podstawą kreowania przez system bankowy wkładów na żądanie i zwiększania podaży pieniądza w gospodarce…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz